ⓘ Kuohenmaa ..

Kuohenmaa

Kuohenmaa on Kangasalan osa-alue, kylä ja kaupunginosa 20, joka sijaitsee Kangasalla seututie 310 varrella lähellä Valkeakosken rajaa. Kuohenmaasta on matkaa Kangasalan keskustaan noin 20 kilometriä ja Valkeakosken keskustaan noin 15 kilometriä. Kuohenmaassa on lähes 200 asukasta. Kylälle on muuttanut paljon nuoria lapsiperheitä lähde?. Vakituisia asuntoja on hiukan alle 70. Kuohenmaalla toimii Kangasalan Kisan Kuohenmaan-Haapaniemen alaosasto, Kuohenmaan kyläyhdistys sekä Etelä-Kangasalan metsästysseura. Kuohenmaa valittiin Pirkanmaan vuoden kyläksi 2015. Kuohenmaalla on paljon kylätoimin ...

Haapajärvi (Kangasala)

Järven pinta-ala on 3.1 hehtaaria ja se on 450 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen etelärinteet ovat jyrkkiä ja pohjoiset rannat alavaa mata. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 1.1 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata. Lännessä sijaitsee maatila, mutta muuten järven rannat ovat autiot.

Halkohaavanjärvi

Järven pinta-ala on 81 hehtaaria. Se on 2.3 kilometriä pitkä ja 700 metriä leveä. Se sijaitsee Kuohenmaalla mäkien ja laajan peltoaukean laidalla. Järven pohjoispäässä sijaitsee umpeen kasvava lahdenpohjukka Pirttiperä, joka on lähes 800 metriä pitkä. Sen keskellä sijaitsee pieni vesialue. Järvessä on kartan mukaan 6 saarta. Järven rantaviivan pituus on 7.3 kilometriä. Järven lähettyvillä on useita maatiloja ja rannoille on rakennettu runsaasti vapaa-ajan asuntoja. Niille johtaa tiet seututieltä 310 ja järven itäpuolta kiertävältä kylätieltä. Kuntien välinen raja halkaisee Kaakkoperän lahd ...

Iso Ahvenjärvi (Kangasala)

Järven pinta-ala on 3.5 hehtaaria ja se on 300 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Se sijaitsee metsäalueen keskellä avokallioiden välisessä notkossa. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 850 metriä ja sen rannat ovat suomaata. Järvi on autio eikä sen rantaan johda tietä.

Kokojärvi

Järven pinta-ala on 1.8 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 550 metriä ja sen rannat ovat paikoin avosuota. Järven vieressä sijaitsee maatila, jonka peltomaat ympäröivät järveä länsipuolelta. Järven kaakkoispuolella kohoaa 55 metriä korkeammalle kalliohuippuinen Kokovuori.

Korkeajärvi (Kangasala)

Korkeajärvi on Pirkanmaalla Kangasalla Kuohenmaalla sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Myllyojan valuma-alueeseen.

Leppäjärvet

Iso- ja Vähä-Leppäjärvi ovat kaksi toisiaan lähekkäistä järveä Valkeakosken kaupungin alueen pohjoisosassa. Iso-Leppäjärven itäpuoli on Kangasalan kunnan aluetta. Nimistään huolimatta järvet ovat samankokoiset. Järvet ovat Myllyniitynojan kautta yhteydessä Painonjärveen ja edelleen Painonjoen kautta Mallasveteen.

Rutajärvi (Kangasala)

Rutajärvi on Pirkanmaalla Kangasalan Kuohenmaalla ja Lempäälässä sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Vanajaveden alaosan alueeseen. Rutajärvi on osa Korentiojan valuma-aluetta.

Suonijärvi (Kangasala)

Suonijärvi on Pirkanmaalla Kangasalan Kuohenmaalla sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Vanajaveden alaosan alueeseen. Suonijärvi on osa Korentiojan valuma-aluetta.

                                     

ⓘ Kuohenmaa

  • 70. Kuohenmaalla toimii Kangasalan Kisan Kuohenmaan - Haapaniemen alaosasto, Kuohenmaan kyläyhdistys sekä Etelä - Kangasalan metsästysseura. Kuohenmaa valittiin
  • Rautajärvi, Pälkäne 2014: Pinsiö, Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi 2015: Kuohenmaa Kangasala 2016 Vuoden kyläteko Raudanmaa, Kangasala Pirkan Kylät ry
  • Halkohaavanjärvi on Pirkanmaalla Kangasalla Kuohenmaalla ja hieman myös Valkeakoskella sijaitseva järvi. Järven pinta - ala on 81 hehtaaria. Se on 2, 3 kilometriä
  • Iso Ahvenjärvi on Pirkanmaalla Kangasalla Kuohenmaalla sijaitseva järvi. Järven pinta - ala on 3, 5 hehtaaria ja se on 300 metriä pitkä ja 200 metriä leveä
  • Kokojärvi on Pirkanmaalla Kangasalla Kuohenmaalla sijaitseva järvi. Järven pinta - ala on 1, 8 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Järvellä
  • Haapajärvi on Pirkanmaalla Kangasalla Kuohenmaalla sijaitseva järvi. Järven pinta - ala on 3, 1 hehtaaria ja se on 450 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen
  • Korkeajärvi on Pirkanmaalla Kangasalla Kuohenmaalla sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden Pyhäjärven alueen Myllyojan valuma - alueeseen