ⓘ Haukijärvi, Kangasala, Säynäjärvi. Järven pinta-ala on 10.7 hehtaaria ja se on 750 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Se sijaitsee Matalajärven ja valtatien 9 vä ..

                                     

ⓘ Haukijärvi (Kangasala, Säynäjärvi)

Järven pinta-ala on 10.7 hehtaaria ja se on 750 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Se sijaitsee Matalajärven ja valtatien 9 välissä. Järven luoteispuolella kohoaa matala Haukivuori, joka kohoaa 28 metrin korkeuteen järven vedenpinnasta. Haukijärven on keskivaiheilla lahti, jonka eteläpuolella sijaitsee saman kokoinen niemi. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 1.9 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata. Järven koillispäässä on vapaa-ajan asunto, jonne tulee valtatieltä metsätie. Järven lounaispuolen rannan ohittaa läheltä valtatieltä Sorilaan johtava maantie.

                                     

1. Vesistösuhteet

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä vesistöaluetunnus 35 Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen 35.7 Vesijärven valuma-alueella 35.73, jonka Säynäjärven-Myllyojan valuma-alueeseen se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 144.3 metriä mpy. Siihen on johdettu muutama lyhyt suo-oja, mutta lounaispäähän laskeva oja on useiden lampien yhteinen laskuoja. Niistä suurin on Joutsenenpesä, jonka rannat on rauhoitettuja, ja pienempiä lampia ovat suojelualueeseen kuuluvat Norojärvet. Joutsenpesään tule järviketjun kautta seuraavien järvien vedet: Saapasjärvi, Kalliojärvi, Mustijärvi, Palasjärvi ja Kangasjärvi. Haukijärven koillispuolella sijaitsee Valkijärvi, jolla ei ole laskuojaa. Se sisällytetään siitä huolimatta samaan valuma-alueeseen. Haukijärven laskuoja lähtee lahdenpohjukasta ja sen laskee parin kilometrin päässä Letkumaanjärveen. Laskujoki virtaa matkallaan sinne ojitettujen Heinäsuon ja Metsälänsuon läpi.

                                     

2. Historiaa

Vuoden 1855−1856 Kalmbergin kartastossa esiintyi samalla nimellä järvi, joka sijaitsi ”Palijärven” kaakkoispuolella. Siitä lähti laskuoja Letkumaanjärvelle. Järvi oli tuolloin autio erämaajärvi, joka oli säilyttänyt lonnontilansa.

Vuoden 1954 peruskartassa oli järvi edelleen siinä mielessä luonatisessa kunnossa, ettei siihen oltu vielä johdettu kaivettuja ojia muualta. Sen laskuoja oli kuitenkin jo kaivamalla suoristettu. Tilanne muuttuu hieman vuoden 1975 karttaan mennessä, jolloin metsien ojitusta on lisätty, metsiin on rakennettu metsäautoteitä ja kaakkoisrannalle on ilmaantunut vapaa-ajan asunto.