ⓘ Särkijärvi, Kangasala, Suinula. Järven pinta-ala on 6.7 hehtaaria ja se on 450 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Se sijaitsee Havisevanjärvestä länteen Havialan ..

                                     

ⓘ Särkijärvi (Kangasala, Suinula)

Järven pinta-ala on 6.7 hehtaaria ja se on 450 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Se sijaitsee Havisevanjärvestä länteen Havialan asuinalueen lähellä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria ja sen pohjoisrannalla sijaitsee kolme taloutta. Sen rantaviivan pituus on 1.1 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata, joka on paikoin soistunutta.

                                     

1. Vesistösuhteet

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä vesistöaluetunnus 35 Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen 35.7 Vesijärven valuma-alueella 35.73, jonka Havisenjärven-Myllyojan valuma-alueeseen se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 123.9 metriä mpy. Siihen on johdettu maatama lyhyt metsäoja. Järven laskuoja laskee noin 300 metrin päässä Havisevanjärveen.

                                     

2. Historiaa

Vuoden 1855−1856 Kalmbergin kartastossa sen kaakkoispuolelle oli raivattu niittyjä, jonne tuli metsäpolkuja lännestä ja etelästä. Järvellä ei ollut tuolloin asutusta.

Vuoden 1954 peruskartassa järven pohjoispuolella sijaitsi kaksi maatilaa, joiden peltopalstoja oli järven pohjois-, itä- ja eteläpuolella. Suinulasta oli rakennettu tie Havisevanjärven pohjoispuolelle ja järvien väliin ja Onkijärven pohjoispuolelle oli kaavoitettu Tampellan omakotialueet. Osalla tonteista oli jo rakennuksia, mutta niiden määrä lisääntyi vuosien aikana. Peltopalstoja oli metsitettu jokunen vuoden 1975 kartassa ja nykyään niitä ei enää ole. Järven pohjoisrannassa on jäljellä tilan rakennuksia.