ⓘ Vähä-Laippa. Järven pinta-ala on 3.3 hehtaaria ja se on 400 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria ja se on autio. Sen rantaviiv ..

                                     

ⓘ Vähä-Laippa

Järven pinta-ala on 3.3 hehtaaria ja se on 400 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria ja se on autio. Sen rantaviivan pituus on 1.0 kilometriä ja sen rannat ovat kapeaa rantasuota. Pälkäneen kuntaraja ylittää järven eteläosan sen rantoja viistäen.

                                     

1. Vesistösuhteet

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä vesistöaluetunnus 35 Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen 35.7 Längelmäveden alueella 35.72, jonka Keljonjärven valuma-alueeseen 35.728 se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 142.2 metriä mpy. Järven laskee kaksi ojaa. Pohjoinen tulo-oja on suo-ojien johto-oja, ja kaakkoisrantaan tuleva oja on Iso-Laipan laskuoja. Järven laskuoja on Lammasoja, joka laskee kahdeksan kilometrin päässä Isoon Saksijärveen.

                                     

2. Luontoarvoja

Järven rantavyöhyke muodostuu isovarpurämeestä ja tupasvillarämeestä. Laskuojan suulla majailee majava. Majavat ovat kaataneet puita ravinnokseen joka puolella. Järvellä esiintyy yleisenä vaivero, joka on muualla Etelä-Suomea harvinaisempi. Järven vesi on luokiteltu välttäväksi ja järvi soveltuu virkistyskäyttöön vain välttävästi. Vedenlaatua koettelee runsas humuspitoisuus, happamuus ja luontaisesta tasosta kohonnut ravinnetaso. Järvi liittyy Laipanmaan retkeilyreitistöön. Järvi on Laipanmaan kauneimpia.