ⓘ Pikku Kaakkojärvi. Järven pinta-ala on 3.3 hehtaaria ja se on 250 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Pakkalan karttalehden alueella kallioperä on suurimmaksi osa ..

                                     

ⓘ Pikku Kaakkojärvi

Järven pinta-ala on 3.3 hehtaaria ja se on 250 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Pakkalan karttalehden alueella kallioperä on suurimmaksi osaksi liuskeista kiveä. Siihen on syntynyt jääkauden aikana mannerjäätikön kalliomurroksiin kuluttamia pitkiä ja syviäkin laaksoja, joiden suunta on luoteesta kaakkoon. Eräs tällainen näkyy maastossa kaakossa Läyliän järvestä alkavana ja luoteessa Keljonjärveen päättyvänä murroslinjana. Tähän laaksoon on muodostunut järvien ketju, jonhon myös viereinen Iso Kaakkojärvi ja sen laskuoja Holtanoja kuuluvat. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria ja se sijaitsee kallioisten mäkien väliin muodostuneella suoalueella. Sen rantaviivan pituus on 700 metriä ja sen rannat ovat pohjoista kalliomäkeä lukuun ottamatta suota. Siihen on johdettu kolme suon kuibatusojaa ja sen laskuoja lähtee järven lounaispuolelta. Oja laskee Isoon Kaakkojärven luoteispäähän lähelle Holtanojan luusuaa. Järvi on autio eikä sinne tule tietä.

                                     

1. Vesistösuhteet

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä vesistöaluetunnus 35 Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen 35.7 Längelmäveden alueella 35.72, jonka Keljonjärven valuma-alueeseen 35.728 se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 131.8 metriä mpy ja Ison Kaakkojärvi on sitä 12.9 metriä alempana.