ⓘ Verkkojärvi, Kangasala. Järven pinta-ala on 15.8 hehtaaria ja se on 850 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Se on kaarevan muotoinen ja sen pohjoisrannassa on all ..

                                     

ⓘ Verkkojärvi (Kangasala)

Järven pinta-ala on 15.8 hehtaaria ja se on 850 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Se on kaarevan muotoinen ja sen pohjoisrannassa on alle 100 metriä pitkä soinen niemi. Järvellä on kartan mukaan yksi autio ja nimetön saari, joka on noin 40 metriä pitkä ja muutamia metrejä leveä. Sen rantaviivan pituus on 2.4 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata. Pohjoisrannalla sijaitsee laavu, jonne tulee tie Rajalan kämpältä. Kämppä sijaitsee alle neljänsadan metrin päässä järvestä. Kämpälle pääsee Sahalahden kylältä tulevaa tietä pitkin.

                                     

1. Vesistösuhteet

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä vesistöaluetunnus 35 Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen 35.7 Mallasveden ja Pälkäneveden alueella 35.71, jonka Sappeenjärvenojan valuma-alueeseen 35.716 se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 132.8 metriä mpy. Järven kaakkois- ja länsirantaan on johdettu metsäojia. Pohjoisessa sijaitseva Suojärvi laskee Verkkojärven länsipäähän ja lähes samasta kohtaa lähtee laskuoja Koiransuolen kautta Vasajärveen. Reitin vedet laskevat lopuksi Sappeenjärven kautta Pälkäneveden Jouttesselän Hiukonlahteen.

                                     

2. Luontoarvoja

Järven itäosissa sijaitsee maakunnallisesti arvokas rantasuometsä. Järvellä pesii kuikka ja kurki, rantasuolla kasvaa nevaimarretta. Rantametsät ovat vanhaa kuusikkoa, jossa kasvaa esimerkiksi pussikämmekkää, koiranheisiä, mustakonnanmarjaa, maariankämmekkää, tähtitalvikkia ja yövilkkaa. Järven vesi on luokiteltu tyydyttäväksi ja järvi soveltuu myös virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua koettelee runsas humuspitoisuus, happamuus ja veden voimakas todettu happitalouden häiriötila.

Järven rantaan on rakennettu tauko- ja yöpymispaikka, joka liittyy Laipanmaan retkeilyreitistöön. Se sijaitsee järven pohjoisrannassa. Tarjotut palvelut ovat laavu, tulentekopaikka ja vessa.