ⓘ Vasajärvi, Pälkäne. Järven pinta-ala on 13.5 hehtaaria ja se on 1.3 kilometriä pitkä ja 250 metriä leveä. Pakkalan karttalehden alueella kallioperä on suurimmak ..

                                     

ⓘ Vasajärvi (Pälkäne)

Järven pinta-ala on 13.5 hehtaaria ja se on 1.3 kilometriä pitkä ja 250 metriä leveä. Pakkalan karttalehden alueella kallioperä on suurimmaksi osaksi liuskeista kiveä. Siihen on syntynyt jääkauden aikana mannerjäätikön kalliomurroksiin kuluttamia pitkiä ja syviäkin laaksoja, joiden suunta on luoteesta kaakkoon. Eräs tällainen näkyy maastossa kaakossa Läyliän järvestä alkavana ja luoteessa Keljonjärveen päättyvänä murroslinjana. Tähän laaksoon on muodostunut Iso Hirvijärvi, Vähä Hirvijärvi, Vasajärvi, Iso Saarijärvi, Iso Kaakkojärvi, Holtanoja ja sedimenttien peittämänä Keljonjärvi. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 2.8 kilometriä ja sen rannat ovat luoteessa metsämaata ja kaakossa suota. Järven luoteispäässä on yksi vapaa-ajan asunto, jolle tulee tie Sappeesta. Kangasalan vastainen kuntaraja ylittää Vasajärven luoteispään.

                                     

1. Vesistösuhteet

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä vesistöaluetunnus 35 Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen 35.7 Mallasveden ja Pälkäneveden alueella 35.71, jonka Sappeenjärvenojan valuma-alueeseen 35.716 se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 112.7 metriä mpy. Järveen on johdettu etelästä Vasakorven kuivatusojat ja pohjoisesta Hirvikorven ja Haantaustankorven kuivatusojien vedet. Vähän Hirvijärven laskuoja laskee järven kaakkoispäähän. Vasajärven laskuoja Vasaoja laskee Isoon Saarijärveen. Reitin vedet laskevat lopuksi Sappeenjärven kautta Pälkäneveden Jouttesselän Hiukonlahteen.

                                     

2. Luontoarvoja

Vedenlaatua koettelee runsas humuspitoisuus, happamuus ja luontaisesta tasosta kohonnut ravinnetaso. Järven vesi on luokiteltu hyväksi ja järvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin.