ⓘ Heramaanjärvi. Järven pinta-ala on 21 hehtaaria. Se on 900 metriä pitkä ja 500 metriä leveä. Järven rantaviivan pituus on 2.6 kilometriä ja se on erämaajärvi, j ..

                                     

ⓘ Heramaanjärvi

Järven pinta-ala on 21 hehtaaria. Se on 900 metriä pitkä ja 500 metriä leveä. Järven rantaviivan pituus on 2.6 kilometriä ja se on erämaajärvi, jonka rannat ovat kallioista havupuumetsää. Siinä ei ole kartan mukaan saaria. Järven etelärannalle on rakennettu maja, jonka omistaja on Kangasalan reserviupseeriyhdistys. Majaa voi vuokrata.

                                     

1. Vesistösuhteet

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä vesistöaluetunnus 35 vesistöaluetunnus 35 Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen 35.7 Vesijärven valuma-alueella 35.73, jonka Vesijärven lähialueeseen 35.731 järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 130.1 metriä mpy. Järvi laskee Heramaanojana ensin Palojärveen ja sen jälkeen vielä Vähäjärveen, josta se laskee Vähäjärvenojana Vesijärveen Lihasulan Hepolahdessa.

                                     

2. Historiaa

Kalmbergin kartastossa vuodelta 1855–1856 järvi esiintyy erämaajärvenä, jonka nimenä on ”Haramajärvi”. Järvestä on piirretty puro Palojärvelle ja puron alajuoksulle on merkitty niittyjä. Myös Heramaanjärven länsipäässä on niittyjä, mutta asutusta ei ole lähelläkään. Vuoden 1954 peruskartassa järven nimi kirjoitettiin ”Heramajärvi” ja sinne johti kärrypolku Koiviston talolta. Järvi oli tuolloin autio, mutta seuraavassa vuoden 1958 kartassa oli nykyiselle paikalle rakennettu kolme rakennusta. Tilanne säilyi vuosia samanlaisena, kunnes vuoden 1975 kartassa oli rakennuksille rakennettu uusi tie idästä Säynäjärvelle johtavalta tieltä. Tähän karttaan oli järven nimeksi merkitty nykyinen ”Heramaanjärvi”.

                                     

3. Luontoarvoja

Järvi on lähes luonnontilainen ja hyvin karu. Järvi on merkitty hyväksi urheilusukelluskohteeksi hyvän näkyvyyden ja erämaisuutensa takia. Vesi on kirkasta ja näkyvyyttä voi olla tilanteesta riippuen 4–10 metriä. Kaarinanpolku ohittaa järven ja on eräs sen kohteista. Järven rantoja kiertää polkuja rantaa seuraten.

Lihasulan säätiö on liittänyt vuonna 2016 järvenrannat ja niiden lähiympäristön luonnonsuojelualueeksi Metso-ohjelman mukaisesti. Itse järvi ei ole suojelualueena.