ⓘ Kuntien osa-alueet ..

Osa-alue

Osa-alue tarkoittaa aluetta, joka on muodostettu jakamalla kunta pienempiin osiin tilastointia varten. Suomen kunnat on jaettu osa-alueisiin joko yhdellä, kahdella, kolmella tai neljällä eri hierarkiatasolla. Kolmitasoisessa aluejaotuksessa hierarkiatasojen nimitykset suurimmasta pienimpään ovat suuralue, tilastoalue ja pienalue. Suomessa on noin 11 000 pienaluetta. Ruotsin kielellä vastaavat nimitykset ovat storområde, statistikområde ja småområde.

Lahden suuralueet

Lahden suuralueet jakavat Lahden kaupungin yhdeksään osa-alueeseen, joita käytetään tilastoinnissa. Lahdessa suuralueet jaetaan edelleen 41 tilastolliseen kaupunginosaan ja ne puolestaan 169 pienempään tilastoalueeseen. Kaupunginosat poikkeavat useissa tapauksissa tilastointiin käytettävistä osa-alueista.

Lappeenrannan alueellinen jako

Lappeenranta on 1 723.56 neliökilometrin laajuinen ja 72 679 asukkaan Suomen kaupunki Etelä-Karjalan maakunnassa. Kaupungin asemakaavoitettu alue on jaettu kaupunginosiin, minkä lisäksi kaupunkia ympäröivällä laajalla maaseudulla on lukuisia kyliä. Väestötilastollisia tarkoituksia varten kaupunki on jaettu tilastoalueisiin. Kaupungin alueella on myös useita taajamia.

Luettelo Jyväskylän pienalueista

Tämä artikkeli on luettelo Jyväskylän pienalueista suur- ja tilastoalueiden mukaan ryhmiteltynä. Jyväskylän kaupunki on tilastoissa jaettu 14 suuralueeseen, jotka on puolestaan jaoteltu tilastoalueisiin ja nämä edelleen pienalueisiin. Suuralueiden numerokoodit koostuvat kahdesta numerosta, tilastoalueiden neljästä numerosta ja pienalueiden kuudesta numerosta. Tilastoalueiden koodeissa kaksi ensimmäistä numeroa ilmoittavat suuralueen. Pienalueiden koodeissa kaksi ensimmäistä numeroa ilmoittavat suuralueen ja kaksi keskimmäistä numeroa tilastoalueen. Suuralueet 01–08 käsittävät suunnilleen e ...

Vaasan suuralueet

Vaasan suuralueet muodostavat Vaasan kaupungin kaksitoista tilastoaluetta, mitkä jakautuvat edelleen 60 pienalueeseen. Vähänkyrön suuralue, entinen Vähänkyrön kunta, sijaitsee erillään muista suuralueista ja muodostaa näin ollen Vaasan eksklaavin.

Ylikylä (Kempele)

Ylikylä on Kempeleen kunnassa sijaitseva osa-alue. Ylikylä on kokonaisuudessaan kunnan kahtia jakaantuneen keskustan toinen puolisko, joka sijaitsee Valtatie 4:n itäpuolella noin kaksi kilometriä Kempeleen keskustaajamasta eli niin sanotusta vanhasta keskustasta. Ylikylä on sekä perinteistä maanviljelysmaisemaa että uudempaa taajama-asutusta. Osa-alueeseen lukeutuvat Haapamaan, Honkasen, Kokkokankaan, Linnakankaan, Metsärinteen ja Ylikylän asuinalueet sekä osa Ketolanperän kylää. Ylikylässä sijaitsee myös vuonna 1992 avattu Kauppakeskus Zeppelin, joka oli valmistuessaan yksi Suomen ensimmä ...

                                     

ⓘ Kuntien osa-alueet

  • alueet Ruotsissa kuntien osa - alueita kutsutaan nimellä NYKO - delområde, missä NYKO tulee sanasta nyckelkodsystemet. Norjassa kuntien osa - alueiden nimitys
  • artikkeli on luettelo Suomen kuntien koordinaateista. Koordinaatit on esitetty WGS 84 - koordinaattijärjestelmässä. Nykyisten kuntien koordinaattien pohjana
  • Luovutetut alueet myös pakkoluovutetut alueet tai menetetyt alueet tarkoittavat alueita jotka Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle talvisodan
  • nimensä alueiksi ja maakäräjä - termi korvattiin alue - termillä myös lakiteksteissä vuoden 2020 alusta. Ruotsin hallitus päättää aluejaotuksesta. Alueet ja lääninhallitukset
  • alueet ovat: Pohjois - Kyproksen alueet ovat: Kyproksen alueet Famagustan alue Kyrenian alue Lárnakan alue Limassolin alue Nikosian alue Páfoksen alue Euroopan
  • Sallan kuntien silloiset itäosat. Jatkosodassa Pohjois - Suomessa toimineet, Saksan armeijan alaisuudessa olleet suomalaisjoukot valtasivat alueen 1941
  • edeltäneiden kuntien nimet näin nimettyjä ovat esimerkiksi Ampelókipoi - Meneméni ja Vári - Voúla - Vouliagméni. Kreikan hallinnolliset alueet Kreikan kaupungit
  • saaristoksi luettavia kuntien osa - alueita Laki saariston kehityksen edistämisestä Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo - osista
  • tiedostoja aiheesta Peloponnesos alue Περιφέρεια Πελοποννήσου. Peloponnesoksen alueen kotisivu. kreikaksi Kreikan alueet Attika Epeiros Etelä - Egean
  • aluetta joihin Kreikan 13 aluetta kuuluvat. Aiemmat prefektuurit lakkautettiin ja korvattiin alueyksiköillä. Hajautetun hallinnon alueet saivat osan