ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53

Etu-Veno

Järvi on syntynyt Ellanharjun pohjoispuolella olevaan painanteeseen ja se muodostaa nykyään kaksi erillistä järviallasta. Läntinen järviallas, joka kantaa kartoissa järven nimeä, on pinta-alaltaan 9.5 ha suuri ja sen pituus 650 metriä pitkä ja le ...

Haapajärvi (Janakkala)

Järven pinta-ala on 393 hehtaaria ja se on 3.7 kilometriä pitkä ja 2.1 kilometriä leveä. Järvellä on kaksi pitempää niemeä, Piiliönniemi ja Kirkkosaari, sekä järvenselällä oleva Isosaari, jotka tekevät järvestä monimuotoisen. Saaria on 10, joista ...

Hanhiliko

Lampi sijaitsee Sääjärven itäpuolella metsämaastossa. Lammen pinta-ala on 5.0 ha ja se on 300 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 950 metriä ja sen rannat ovat ojitettua suota.

Harjunlammi (Janakkala)

Lammen pinta-ala on 3.5 ha ja se on 250 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 700 metriä ja lammen ranta on itäistä rantaa lukuun ottamatta soistunutta metsämaata tai suota. Itäranta viettää jyrkemmin veteen eikä siellä ei o ...

Haukilammi (Janakkala, Mallinkainen)

Lampi sijaitsee kumpulevassa maastossa alavalla soistuneessa metsämaastossa. Sen pinta-ala on 3.2 ha ja se on 450 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 950 metriä ja rannat ovat kokonaan soistunutta metsämaata. Itärannalle o ...

Huistilammi

Lampi sijaitsee Lamminmaalla. Sen pinta-ala on 10.6 ha ja se on 650 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.7 kilometriä. Rannat ovat alavaa metsämaata, jonka itärannoille on rakennettu kymmenen vapaa-ajan asuntoa. Niille jo ...

Hyvä-Valkee

Lammen pinta-ala on 13.2 ha ja se on 500 metriä pitkä ja 450 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.7 kilometriä ja rannat ovat metsämaata. Länsirantaan on rakennettu kolme vapaa-ajan asuntoa.

Hyvälammi

Lampi sijaitsee Kesijärven pohjoispuolella ja sen pinta-ala on 11.9 ha ja se on 550 metriä pitkä ja 350 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.5 kilometriä ja rannat ovat enimmäkseen peltomaata. Rannoille on rakennettu yhdeksän vapaa-ajan asun ...

Häränsilmä (Janakkala)

Lammen pinta-ala on 1.1 ha ja se on 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 450 metriä ja sen rannat ovat kokonaan ojitettua suota. Lampi on autio.

Ilmusjärvi

Järven pinta-ala on 7.4 ha ja se on 350 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.1 kilometriä ja lammen rannat muodotuvat etelässä Röyhynsuosta ja pohjoisessa Asikonsuosta. Järven vedenpinnan korkeus on 79.4 metriä mpy, mikä ...

Isojärvi (Janakkala)

Järvi on muodostunut järven luoteispään editse kulkevan harjun taakse. Sen pinta-ala on 265 ha. Järvi on 3.1 kilometriä pitkä ja 1.8 kilometriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 15.3 kilometriä ja rannat ovat pääasiassa kuivaa metsämaata. Eräissä ...

Joutjärvi (Janakkala)

Järven pinta-ala on 117 ha ja se on 2.1 kilometriä pitkä ja 950 metriä leveä. Järven vedenpinnan korkeus on 88.1 metriä mpy. Sen rantaviivan pituus on 6.3 kilometriä ja sen rannat ovat matalia lukuun ottamatta Peronmäkeä ja Tokeenmäkeä, joka koho ...

Jylisjärvi

Järven pinta-ala on 169 hehtaaria eli 1.7 neliökilometriä ja se on 2.1 kilometriä pitkä ja 1.3 kilometriä leveä. Järvellä on kartan mukaan kaksi saarta. Sen rantaviivan pituus on 7.9 kilometriä.

Kahilammi (Janakkala, Haapaniemi)

Lammen pinta-ala on 28 ha ja se on 1.0 kilometriä pitkä ja 550 metriä leveä. Se sijaitsee kahden mäkialueen välissä aivan Haapajärven vieressä. Eteläinen Tulikallio kohoaa 52 metriä vedenpintaa korkeammalle ja yhtä korkeita huippuja on vastaranna ...

Kahilammi (Janakkala, Veno)

Lammen pinta-ala on 2.7 ha ja se on 450 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.0 kilometriä ja sen matalat rannat ovat autiot. Lammen kaakkoispuolelta kulkee tie sen pohjoispuolelta ohi.

Kakarilammi (Janakkala, Saloinen)

Lampi sijaitsee Kakarilamminsuolla ja on siten suolampi. Sen pinta-ala on 0.9 ha ja se on 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 400 metriä ja sen rannat ovat ojitettua suota. Lammelle ei johda teitä ja se on autio.

Kernaalanjärvi

Kernaalanjärvi tai myös Kernalanjärvi on Kanta-Hämeessä Janakkalassa Kernaalan kylän lähellä ja Janakkalan kirkonkylän eteläpuolella sijaitseva järvi.

Kesijärvi (Janakkala, Kirinmylly)

Järven pinta-ala on 95 ha ja se on 1.5 kilometriä pitkä ja 1.4 kilometriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 5.7 kilometriä ja rannat ovat puoliksia soistunutta metsää ja kuivaa metssä. Rannoille on rakennettu kaksi vapaa-ajan asuntoa. Niille johta ...

Kesijärvi (Janakkala, Loppi)

Järven pinta-ala on 284 ha ja se on 3.2 kilometriä pitkä ja 1.4 kilometriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 11.1 kilometriä ja rannat ovat puoliksi pelto- tai metsämaata. Suomaata on hyvin vähän. Korkeammat mäet, jotka näkyvät järvelle, ovat Rist ...

Keski-Veno

Lampi sijaitsee Ellanharjun eteläpuolella olevalla suolla. Sen pinta-ala on 2.9 ha ja se on 300 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 800 metriä ja rannat ovat suota. Rantaan johtaa kärrypolku, mutta lampi on autio.

Kiialan Rajalammi

Lampi sijaitsee Sammaljärven pohjoispuolella soistuneessa painanteessa. Sen pinta-ala on 2.7 ha ja se on 300 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Lammen rantaviivan pituus on 700 metriä ja rannat ovat ojitettua suota. Lampi on autio eikä siihen johd ...

Kulmalammi

Lampi sijaitsee suuremman Mallinkaistenjärven eteläpuolella, mutta se laskee silti etelään. Lampi on syntynyt mäkien väliin. Sen pinta-ala on 5.0 ha ja se on 300 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 850 metriä ja rannat ova ...

Kuotolanjärvi

Järven pinta-ala on 28 hehtaaria ja se on 850 metriä pitkä ja 350 metriä leveä. Järvi on Räikälänjoen läpivirtausjärvi, jota voidaan myös pitää joen järvimäisenä laajentumanakin. Se sijaitsee alavan maan alueella ja sen ympäristössä on vain yksi ...

Kuuslammi (Janakkala)

Lammen pinta-ala on 0.1 hehtaaria ja sekosteikkoalue on 950 metriä pitkä ja 500 metriä leveä. Se on kuivatettu järvi, josta on jäljellä kosteikon keskellä sijaitseva lampi, jonka rantaviivan pituus on 100 metriä.

Kylkiäinen (Janakkala)

Lampi sijaitsee aivan Mallinkaistenjärven kyljessä. Sen pinta-ala on 6.3 ha ja se on 550 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.3 kilometriä ja sen rannat ovat pääasiassa metsämaata. Sen rantaan on rakennettu kuusi vapaa-aj ...

Käkilammi

Lampi on muodostunut Viialan- ja Käkimäen sekä vastarannan puoleisen mäen väliin. Lammen pinta-ala on 9.8 ha ja se on 700 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.5 kilometriä ja sen rannat ovat pääosin suomaata, jota on tihe ...

Kärmelammi (Janakkala)

Lammen pinta-ala on 3.9 ha ja se on 250 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 800 metriä ja sen rannat ovat puoliksi peltoa ja metsää. Sen rantaan on rakennettu kolme vapaa-ajan asuntoa.

Lastujärvi (Janakkala)

Järvi sijaitsee Janakkalan keskustaajaman Puukylän itäpuolella Kyterinharjun etelästä ja Lastuvuoren idästä rajaamana. Sen pinta-ala on 70 ha ja se on 1.1 kilometriä pitkä ja 800 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 3.3 kilometriä ja se länsir ...

Leipijärvi (Janakkala)

Järven pinta-ala on 45 hehtaaria ja se on 1.4 kilometriä pitkä ja 600 metriä leveä. Se sijaitsee neljän korkean mäen keskellä. Niistä Saunamäki on korkein ja se kohoaa noin 70 metriä järven vedenpintaa korkeammalle. Saaria on viisi ja ne ovat pie ...

Leppälammi (Janakkala)

Lammen pinta-ala on 19.5 ha ja se on 650 metriä pitkä ja 350 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 2.0 kilometriä ja se rannat ovat tiheästi ojitettua suota. Lampi on autio, vaikka sen itärantaa ohittaa metsäautotie, jolle pääsee Janakkalasta l ...

Liinalammi (Janakkala)

Lampi sijaitsee 200 metriä Hiidenjoesta. Lammen pinta-ala on 1.5 ha ja se on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 600 metriä. Lammen vedenpinnan korkeus on 80.1 metriä mpy, joten se on 0.5 metriä korkeammalla kuin Hiide ...

Likolammi (Janakkala, Kalpalinna)

Lampi sijaitsee Hikiältä lähtevän ja luoteessa Lehijärven ohittavalla katkonaisella pitkittäisharjulla Kalpalinnan luoteispäässä Raimansuon itäreunassa. Lammen pinta-ala on 1.8 ha ja se on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pit ...

Lussilammi

Lammen pinta-ala on 0.4 ha ja se on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 350 metriä. Lampi on kaksiosainen siten, että osien välistä kulkee kaivettu leveä oja.

Lähdelammi

Lammen pinta-ala on 15 hehtaaria ja se on 550 metriä pitkä ja 400 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.5 kilometriä ja sen rannat ovat alavaa metsämaata. Pohjoisessa sijaitsee maatalon pellot ja sen rannoille on rakennettu neljä vapaa-ajan a ...

Löyttylammi (Janakkala)

Lampi on pieni autio lampi Sammaljärvenkallion vieressä. Smen pinta-ala on 2.4 ha ja se on 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 600 metriä ja se on kauttaaltaan suota.

Mallinkaistenjärvi

Järven pinta-ala on 220 ha, mikä tekee siitä Janakkalan kunnan seitsemänneksi suurimman järven. Se on 3.4 kilometriä pitkä ja 1.7 kilometriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 22.6 kilometriä. Saaria on 20, joista yksi on yli hehtaarin, 12 ovat yli ...

Mustalammi (Janakkala)

Lampi on metsälampi Lamminmaalla. Sen pinta-ala on 6.9 ha ja se on 500 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sillä on halkaisijaltaan 30 metriä leveä nimetön saari, joka sijaitsee lammen pohjoispäässä. Lammen rantaviivan pituus on 1.4 kilometriä ja s ...

Mustavirta (Janakkala, Kirinmylly)

Järven pinta-ala on 17.1 hehtaaria ja se on 700 metriä pitkä ja 350 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 1.7 kilometriä.

Mustavirta (Janakkala, Mallinkainen)

Lammen pinta-ala on 8.4 ha ja se on 550 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.6 kilometriä ja se on valtaosaltaan suota. Korkeiden mäkien rinteillä sijaitsee neljä vapaa-ajan asuntoa, joille johtaa tiet Mallinkaisista.

Mäyränlammi

Lammen pinta-ala on 1.0 ha ja se on 100 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 350 metriä ja rannat ovat kokonaan suota. Lampi on autio, mutta sen luoteispuolella kulkee laskuojan alkuosan yli kulkee Mallinkaistenjärvelle joh ...

Nielulammi

lampi sijaitsee Lamminmaalla. Lammen pinta-ala on 7.6 ha ja se on 650 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Se sijaitsee kallioisten mäkien ympäröimänä ojitetulla suolla. Lampi on erikoisen muotoinen, sillä sen keskivaiheilla se kapenee alle 30 metri ...

Ojajärvi (Loppi)

Ojajärvi sijaitsee Lopen taajama-alueelta noin kaksi kilometriä pohjoiseen. Järven pinta-ala on 446 hehtaaria, ja se on 4.4 kilometriä pitkä ja 2.2 kilometriä leveä. Järvellä on viisi saarta, joista suurin on nimeltään Isosaari. Se on 650 metriä ...

Paha-Valkee

Lampi on jäänyt pienten mäkien väliseen painanteeseen. Lammen pinta-ala on 6.6 ha ja se on 400 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.1 kilometriä ja lammen ranta on puoliksi suota ja metsämaata. Sen pohjoispuolella kulkee ...

Pahalammi (Janakkala)

Lammen pinta-ala on 1.0 ha ja se on 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 400 metriä ja sen rannat ovat suota. Lammelle ei kulje tietä, mutta suon ympäri kiertää metsäautotiet. Lampi on autio.

Rahitunlammi

Lampi sijaitsee harjujaksoon kuuluvan Rahitunmäen pohjoisreunalla. Lammen pinta-ala on 2.2 ha ja se on 350 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Lammen tilavuus on 110 000 m³. Sen rantaviivan pituus on 800 metriä ja rannoilla kasvaa kangasmetsää. Ete ...

Rajalammi (Janakkala)

Lampi sijaitsee metsäalueen reunalla maatilan pellonreunassa. Sen pinta-ala on 4.5 ha ja se on 350 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 850 metriä. Rannat ovat pääasiassa ojitettua suota, mutta pohjoisrannat ovat entistä pe ...

Rehakka (järvi)

Järvi sijaitsee Haapajärven vieressä. Sen pinta-ala on 162 ha ja se on 2.4 kilometriä pitkä ja 1.0 kilometriä leveä. Järvi on pyöreäpiirteinen lukuun ottamatta luoteispäässä olevaa 500 metriä pitkää Saaripellonniemeä eli Irjalanniemeä. Sen sivuil ...

Saloistenjärvi

Järven pinta-ala on 122 ha ja se on 1.7 kilometriä pitkä ja 1.0 kilometriä leveä. Järveä ympäröivät harjut ja moreenikankaat, jotka eristävät järven valuma-alueen ympäristöstään pieneksi altaaksi. Sen rantaviivan pituus on 5.3 kilometriä ja ranno ...

Sammaljärvi (Janakkala)

Järvi sijaitsee mäkisen metsäalueen keskellä jyrkän kallioharjanteen juurella. Sen pinta-ala on 30 ha ja se on 1.8 kilometriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 3.9 kilometriä ja sen rannat ovat puoliksi metsää ja suota. Etelära ...

Saukonlammi (Janakkala)

Lampi on pieni metsälampi viljelyalueen kupeessa. Sen pinta-ala on 2.1 ha ja se on 250 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 650 metriä ja sen rannat ovat puoliksi suota ja metsää. Lammelle ei johda tietä ja se on autio.