ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 370

Glykoneus

Glykoneus on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista aiolialaisista säkeistä. Se on saanut nimensä runoilija Glykonista.

Hagesichoreus

Hagesichoreus on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista aiolialaisista säkeistä. Sen nimi viittaa johonkin Hagesikhora-nimiseen naiseen. Hagesichoreus-säkeessä on kahdeksan tavua. Säkeen kaava ...

Heksametri

Heksametri on runomittojen tyyppi, jossa runojalka toistuu säkeessä kuusi kertaa. Heksametri on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta, joka perustui pitkien ja lyhyiden tavujen vuorotteluun runomitan mukaisesti.

Hemiepes

Hemiepes on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista aiolialaisista säkeistä. Hemiepes-säkeessä on seitsemän tavua. Säkeen kaava on = lyhyt tavu, = pitkä tavu: Säkeestä on myös niin kutsuttu femi ...

Hipponacteus

Hipponacteus on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista aiolialaisista säkeistä. Se on saanut nimensä runoilija Hipponaksista. Hipponacteus-säkeessä on yhdeksän tavua. Säkeen kaava on: Toine lyy ...

Ionicus

Ionicus on runojalka ja metron, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se koostuu kahdesta pitkästä ja kahdesta lyhyestä tavusta. Metron on saanut nimensä siitä, että sitä käytettiin alun perin joonialaisilla alueilla, mahdollises ...

Ithyfallikos

Ithyfallikos on runomitta, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se on saanut nimensä siitä, että sitä käytettiin alun perin hymneissä, joita laulettiin Bakkhokselle omistetuissa juhlissa falloksia kannettaessa. Ithyfallinen säe ...

Jambi

Jambi on runojalka ja metron, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Jambijalka koostuu yhdestä lyhyestä ja yhdestä pitkästä tavusta. Jambirunous oli joonialaisella kielialueella kehittynyttä jambimittaista runoutta, jonka tunnetu ...

Jambinen tetrametri

Jambinen tetrametri on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva runomitta, jossa tetrametrisäkeet koostuvat neljästä jambisesta metronista. Sitä käytettiin muun muassa komedioiden dialogiosuuksissa. Runomitassa säkeet ovat yleensä kata ...

Jambinen trimetri

Jambinen trimetri on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva runomitta, jossa trimetrisäkeet koostuvat kolmesta jambisesta metronista. Jambista trimetriä käytettiin erityisesti kreikkalaisten näytelmien dialogiosuuksissa.

Joonialainen dimetri

Joonialainen dimetri on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista joonialaisista säkeistä eli koloneista. Säe koostuu kahdesta ionicus a minoresta, eli sen kaava on = lyhyt tavu, = pitkä tavu: | S ...

Kataleksis

Kataleksis on kreikkalaisen metriikan käsite, joka viittaa metronin tai runosäkeen viimeiseen tavuun ja sen käsittelyyn eri runomitoissa. Katalektinen metron tai säe on sellainen, jossa viimeinen tavu on korvattu tauolla, toisin sanoen se on lopu ...

Kesuura

Kesuura on runosäkeessä oleva tauko, joka merkitään säekaavaan kahdella pystyviivalla ||. Se ilmenee sananloppuna, ja sen kohdalla voi olla myös välimerkki, kuten pilkku tai piste. Kesuura ei siis voi osua sanan keskelle, mutta se voi osua metron ...

Kholiambi

Kholiambi eli Hipponaksin trimetri on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva runomitta. Se on jambisen trimetrin muunnelma, jossa viimeisenä eli kuudentena jalkana on jambin sijasta spondee tai trokee. Runomitan kehittäjänä pidetään ...

Khoriambi

Khoriambi on nelitavuinen metron, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se muodostuu yhdestä trokeesta ja yhdestä jambista, ja sen kaava on: , Khoriambi on ytimenä useimmissa aiolialaisen lyriikan säkeissä, ja eri runoilijoilla n ...

Kvaternaari

Kvaternaari eli tetrapodia on runomittojen tyyppi, jossa säe koostuu neljästä runojalasta. Nimitykset ovat peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta ja roomalaisesta runoudesta. Mitta tunnetaan yleisimmin latinalaisperäisellä nimellään. Jambi ...

Lekythion

Lekythion on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista aiolialaisista säkeistä. Se nimi viittaa lekyyttiin eli pieneen öljypullona käytettyyn ruukkuun.

Metron

Metron on antiikin kreikkalaisten runomittojen perusyksikkö, joka vastaa runojalkaa tai koostuu useammasta jalasta. Kreikkalaisessa metriikassa ajan perusyksikkö on mora mon. morai, lat. morae. Lyhyt tavu on kestoltaan yhden moran ja pitkä tavu k ...

Molossus

Molossus on runojalka ja metron, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se koostuu kolmesta pitkästä tavusta, eli sen kaava on: Metronin nimi viittaa Epeiroksen molosseihin.

Oktonaari

Oktonaari eli oktapodia on runomittojen tyyppi, jossa säe koostuu kahdeksasta runojalasta. Nimitykset ovat peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta ja roomalaisesta runoudesta. Mitta tunnetaan yleisimmin latinalaisperäisellä nimellään. Jambi ...

Paion

Paion on runojalka ja metron, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se koostuu yhdestä pitkästä ja kolmesta lyhyestä tavusta. Metron on saanut nimensä Apollonin ja Artemiin kunniaksi esitetyistä paiaaneista. Metronia esiintyy nel ...

Paroimiakos

Paroimiakos eli anapestinen katalektinen dimetri on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva runomitta, jossa dimetrisäkeet koostuvat kahdesta anapestisestä metronista. Säe on katalektinen eli lopusta vajaa, mikä erottaa sen anapestise ...

Pentametri

Pentametri on runomittojen tyyppi, jossa runojalka toistuu säkeessä viisi kertaa. Pentametri on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta, joka perustui pitkien ja lyhyiden tavujen vuorotteluun runomitan mukaisesti.

Pyrrhikus

Pyrrhikus on runojalka, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se koostuu kahdesta lyhyestä tavusta, eli sen kaava on: Nykyrunoudessa pyrrhikus koostuu vastaavasti kahdesta painottomasta tavusta. Se on kuitenkin nykyään sellaisena ...

Sapfon säkeistö

Sapfon säkeistö on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäkeistö. Se koostuu neljästä säkeestä: kolmesta sapphicuksesta ja yhdestä adoneuksesta. Säkeistö on saanut nimensä runoilijatar Sapfosta, joka käytti sitä tunnet ...

Sapphicus

Sapphicus eli Sapfon säe on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista aiolialaisista säkeistä. Se on saanut nimensä Sapfosta, jonka tunnetuimmissa runoissaan käyttämä niin kutsuttu Sapfon säkeistö ...

Senaari

Senaari eli heksapodia on runomittojen tyyppi, jossa säe koostuu kuudesta runojalasta. Nimitykset ovat peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta ja roomalaisesta runoudesta. Mitta tunnetaan yleisimmin latinalaisperäisellä nimellään. Jambin, t ...

Septenaari

Septenaari eli heptapodia on runomittojen tyyppi, jossa säe koostuu seitsemästä runojalasta ja ylimääräisestä tavusta. Nimitykset ovat peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta ja roomalaisesta runoudesta. Mitta tunnetaan yleisimmin latinalai ...

Spondee

Spondee on runojalka ja metron, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se koostuu kahdesta pitkästä tavusta, eli sen kaava on: Spondeeta esiintyy runomitoissa erityisesti = lyhyt tavu, brevis daktyylimetroneiden ja anapestijalkoje ...

Telesilleus

Telesilleus on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva lyyrinen runosäe, yksi niin kutsutuista aiolialaisista säkeistä. Se on saanut nimensä runoilijatar Telesillasta.

Tetrametri

Tetrametri on runomittojen tyyppi, jossa runojalka toistuu säkeessä neljä kertaa. Jambisen, trokeisen ja anapestisen tetrametrin tapauksessa säkeessä toistuu kuitenkin neljä metronia, joissa kummassakin on kaksi jalkaa. Tetrametri on peräisin ant ...

Tribrakhys

Tribrakhys on metron, joka on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Se koostuu kolmesta lyhyestä tavusta, eli sen kaava on:

Trimetri

Trimetri on runomittojen tyyppi, jossa runojalka toistuu säkeessä kolme kertaa. Jambisen, trokeisen ja anapestisen trimetrin tapauksessa säkeessä toistuu kuitenkin kolme metronia, joissa kummassakin on kaksi jalkaa. Trimetri on peräisin antiikin ...

Tripodia

Tripodia on runomittojen tyyppi, jossa säe koostuu kolmesta runojalasta. Nimitys on peräisin antiikin kreikkalaisesta metriikasta. Latinankielisessä runoudessa tyyppi tunnetaan nimellä ternaari.

Trokee

Trokee on runojalka ja metron, joka tunnetaan sekä antiikin kreikkalaisesta metriikasta että muun muassa itämerensuomalaisesta runoudesta. Trokeejalka koostuu yhdestä pitkästä ja yhdestä lyhyestä tavusta. Trokeejalkaa käytetään sellaisenaan kalev ...

Trokeinen tetrametri

Trokeinen tetrametri on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva runomitta, jossa tetrametrisäkeet koostuvat neljästä trokeisesta metronista. Sitä käytettiin kreikkalaisessa näytelmäkirjallisuudessa, erityisesti komediassa mutta myös t ...

Akihabara

Akihabara on kaupunginosa Japanin pääkaupungissa, Tokiossa. Akihabara tunnetaan kaupoistaan, joissa myydään pääosin elektroniikkaa, tietokoneita, elokuvia, animea, mangaa ja muita otakuja kiinnostavia tavaroita. Akihabaran alueen varsinainen nimi ...

Akrópoli (kaupunginosa)

Akrópoli on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se käsittää Akropolis-kukkulan, josta se on saanut nimensä, sekä osan Dionysíou Areopagítou -kadun ympäristöstä Akropoliin eteläpuolella. Kaupunginosa kuuluu Ateenan 3. suuralueeseen. Akropoliin lisäk ...

Kerameikós

Kerameikós on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se sijaitsee Ateenan Agoran alueen luoteispuolella ja kuuluu kaupungin 3. suuralueeseen. Kerameikós on kaupunginosana peräisin jo antiikin ajalta. Se on perinyt nimensä Kerameikoksen myös Kerameis k ...

Kolonáki

Kolonáki on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se sijaitsee Ateenan keskustan itäpuolella Lykavittós-kukkulan ja Sýntagma-aukion välisellä alueella ja kuuluu kaupungin 1. suuralueeseen. Kaupunginosa on saanut nimensä sen keskusaukiolla Kolonáki-au ...

Makrygiánni

Makrygiánni on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se sijaitsee Ateenan keskustan eteläpuolella ja kuuluu kaupungin 1. suuralueeseen. Kaupunginosa käsittää alueen Akropoliin kukkulan eteläpuolella ja kukkulan juurella sijaitsevan Akrópolin kaupungi ...

Monastiráki

Monastiráki on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se on osa Ateenan vanhaa keskustaa ja kuuluu kaupungin 1. suuralueeseen. Kaupunginosan keskus on Monastiráki-aukio Πλατεία Μοναστηρακίου, Plateía Monastirakíou. Se on saanut nimensä alueella aiemmi ...

Omónoia

Omónoia on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se sijaitsee Ateenan ydinkeskustan pohjoisosassa ja kuuluu kaupungin 1. suuralueeseen. Kaupunginosan keskus on Omónoia-aukio. Aukiolla kohtaavat muun muassa sitä kohti säteittäin tulevat Stadíou-, Pane ...

Pláka (Ateena)

Pláka on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se on Ateenan vanhaa kaupunkia ja sijaitsee suunnilleen Akropolis-kukkulan sekä Sýntagma- ja Monastiráki-aukioiden väliin jäävällä alueella. Se kuuluu kaupungin 1. suuralueeseen.

Sýntagma

Sýntagma eli Sýntagma-aukio on aukio Ateenan ydinkeskustassa Kreikassa. Se on myös aukiota ympäröivä kaupunginosa, joka kuuluu kaupungin 1. suuralueeseen. Sýntagma-aukio on Ateenan keskusaukio. Se on nimetty sen Kreikan perustuslain kunniaksi, jo ...

Thiseío

Thiseío on kaupunginosa Ateenassa Kreikassa. Se sijaitsee Ateenan vanhan keskustan länsiosassa ja kuuluu kaupungin 3. suuralueeseen. Kaupunginosa on saanut nimensä antiikin aikaisesta Hefaistoksen temppelistä, jota pidettiin aiemmin Theseuksen te ...

Djurgården

Djurgården on vuonna 1926 perustettu Ruotsin pääkaupungin, Tukholman, kaupunginosa sekä puistoalue. Se sijaitsee Östermalmin kaupunginosa-alueella kaupungin keskustassa. Kaupunginosa on pinta-alaltaan 4.62 neliökilometriä, josta maa-alaa on 2.79 ...

Ladugårdsgärdet

Ladugårdsgärdet, tunnetaan yleisesti myös nimellä Gärdet, on vuonna 1926 muodostettu yksi Ruotsin pääkaupungin Tukholman kaupunginosista. Se sijaitsee kaupungin keskustassa, Östermalmin kaupunginosa-alueella. Kaupunginosa on maa-alaltaan 5.12 nel ...

Kungsholmen

Kungsholmen on yksi Ruotsin pääkaupungin Tukholman kaupunginosista. Se sijaitsee Kungsholmenin kaupunginosa-alueella, Kungsholmenin saaren itäpäässä Tukholman keskustassa. Kungsholmenin kaupunginosa on muodostettu vuonna 1938. 31 joulukuuta 2007 ...

Norrmalm

Norrmalm on yksi Ruotsin pääkaupungin Tukholman kaupunginosista. Se sijaitsee kaupungin ydinkeskustan alueella, ja kuuluu Norrmalmin kaupunginosa-alueeseen. Siellä asuu noin 7 320 ihmistä, ja se on maa-alaltaan 1.56 neliökilometrin suuruinen. Nor ...