ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 298

Ada (ohjelmointikieli)

Ada on ohjelmointikieli, jonka kehitystyön Yhdysvaltain puolustusministeriö aloitti vuonna 1974. Puolustusministeriö rahoitti uuden ohjelmointikielen kehitystyön, minkä seurauksena Ada-kieli standardoitiin vuonna 1983. Alkuperäisestä Ada-kielestä ...

BCPL

BCPL on vanha tietokoneiden ohjelmointikieli, jonka kehitti Martin Richards Cambridgen yliopistossa vuonna 1966. Kieli perustui CPL-kieleen, engl. Combined Programming Language, josta poistettiin käännöstä vaikeuttavia tekijöitä, kuten tyyppijärj ...

Python (ohjelmointikieli)

Python on monipuolinen, tulkattava ohjelmointikieli. Pythonia pidetään helppona oppia sen yksinkertaisen syntaksin ja korkean tason tietorakenteiden takia. Monet suosittelevat sitä ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Pythonia on usein verrattu sel ...

IronPython

IronPython on Python-ohjelmointikielen C#-kielinen toteutus.NET- ja Mono-alustoille. Versio 1.0 julkaistiin 5. syyskuuta 2006. IronPython on kirjoitettu kokonaan C#-kielellä ja sen lähdekoodi on saatavilla Microsoftin luoman jaetun lähdekoodin ma ...

Psyco

Psyco on laajennusmoduuli Pythoniin, mikä kääntää tavukoodia ajonaikaisesti konekieleksi. Se ei juurikaan nopeuta I/O-operaatioita, mutta suoritintehoa vaativia ohjelmia Psyco voi nopeuttaa 4–100-kertaisesti. Psyco toimii IA-32-arkkitehtuurin suo ...

PyPy

PyPy on vaihtoehtoinen nopeampi Python-toteutus. PyPy pyrkii nopeuteen ja pienempään muistin käyttöön verrattuna alkuperäisen Python-tulkkiin. Se tukee tällä hetkellä python 2.7.13 ja 3.5.3 versioita. PyPyn ensimmäinen versio 0.6 julkaistiin 21. ...

Täsmäkieli

Täsmäkieli on tietylle sovellusalueelle erikoistunut ohjelmointikieli. Tämä on toisin kuin yleiskäyttöinen ohjelmointikieli. Esimerkiksi useat merkintäkielet ja laitteistokuvauskielet ovat täsmäkieliä. Täsmäkielet eivät yleensä ole Turing-täydell ...

Make

make on etenkin Unix-järjestelmissä yleisesti käytetty työkalu erilaisten tiedostojen käsittelyn automatisointiin. Yleisimmin makea käytetään ohjelmoinnissa, kun lopullinen ohjelma kootaan useista lähdekoodeista käännettävistä objektitiedostoista ...

Makefile

Makefile on tiedostomuoto, jota make ohjelma käyttää. Tiedosto sisältää ohjeet ohjelmointikielen kääntäjän ja sen apuohjelmien kuten linkkerin käyttöön, joilla lähdekoodista tuotetaan toimiva tietokoneohjelma tai kirjasto. Makefile-tiedoston rake ...

Meson

Meson on järjestelmä tietokoneohjelman konfigurointiin lähdekoodista ja käännösautomaatioon. Meson tukee useita hakemistoja eri käännöksiä varten samasta lähdekoodista. Meson on toteutettu Python 3:lla ja julkaistu Apache 2.0 -lisenssillä. Järjes ...

Ninja (käännösjärjestelmä)

Ninja on käännösautomaatiojärjestelmä tietokoneohjelman kääntämiseen lähdekoodista. Ohjelma on julkaistu Apache 2.0 -lisenssillä. Ninja ei toteuta eräitä toiminta, vaan luottaa toisen käännöstyökalun kuten CMake tai Meson tuottamiin tiedostoihin: ...

Rake

Rake on erityisesti tietokoneohjelmistojen kääntämiseen ja asentamiseen suunniteltu työkalu hieman samaan tapaan kuin Make ja SCons. Se on kirjoitetu Ruby-kielellä, ja sen Makefile-tiedostoa vastaava Rakefile käyttää Ruby-syntaksia. Raken alkuper ...

Ohjelmointikielen kääntäjä

Ohjelmointikielen kääntäjä on tietokoneohjelma, joka luo tietokoneohjelman ohjelmointikielisen lähdekoodin perusteella konekielisen ajettavan binääritiedoston. Kääntäminen on siis muunnos, jossa ihmiselle helpossa muodossa oleva lähdekoodi muutet ...

Amsterdam Compiler Kit

Amsterdam Compiler Kit on ohjelmointikielen kääntäjä, joka tukee useita kieliä ja laitteistoalustoja. Ohjelman ovat alun perin tehneet Andrew Tanenbaum ja Ceriel Jacobs. ACK sisältää kääntäjät C-kielelle, Pascalille, Modula-2:lle, Occamille ja Ba ...

LLVM

LLVM on ohjelmointikielen kääntäjän kehittämiseen tarkoittu infrastruktuuri. LLVM-järjestelmän avulla ohjelmakoodille voidaan suorittaa erilaisia optimointeja – käännöksen, linkityksen, ajon tai ohjelman joutenolon aikana. LLVM on julkaistu BSD-l ...

Code:: Blocks

Code Blocks on ilmainen Windows-, Linux- ja OS X -käyttöön tarkoitettu avoimen lähdekoodin alustariippumaton integroitu ohjelmointiympäristö. Se on kehitetty pääasiassa C++-ohjelmointiin. Ympäristö on toteutettu C++:lla ja wxWidgets-käyttöliittym ...

LabVIEW

Labview on National Instrumentsin tekemä ohjelmointiympäristö, joka perustuu graafiseen G-kieleen. Siitä on saatavissa versiot Windowsiin, Linuxiin, Maciin, Solarikseen ja joillekin PDA-laitteille. Labview-ohjelmat ovat siirrettävissä eri käyttöj ...

Lambda (anonyymi funktio)

Lambda eli anonyymi funktio on tietojenkäsittelytieteessä funktio, jota ei ole sidottu muuttujaan tai muuhun tunnisteeseen. Muita nimityksiä sille ovat funktioliteraali, lambda-abstraktio ja lambdalauseke. Lambda saa nimensä Alonzo Churchin lambd ...

Sulkeuma (ohjelmointi)

Sulkeuma on funktion ja sen käyttämien muuttujien viitetaulun yhdistelmä. Tietojenkäsittelytieteessä sulkeuma on ensiluokkainen funktio leksikaaliseen kontekstiin sidottujen vapaiden muuttujien kera. Sulkeumia on kutsuttu Lispissä funarg eiksi. E ...

Luokka (ohjelmointi)

Ajatus luokan ja olion suhteesta pohjautuu Platonin ideaoppiin. Olio vastaa Platonin aistimaailman jäljitelmää. Luokka eli idea antaa rakennusohjeet olion muodostamiselle: se määrittelee olion rakenteen ja käyttäytymisen. Havainnollistava esimerk ...

Moniperintä

Moniperintä on olio-ohjelmointikielen ominaisuus laajentaa toimintoja useasta luokasta perinnällä. Kaikki perintää tukevat ohjelmointikielet eivät tue moniperintää tai asettavat rajoituksia sen käytölle. Moniperinnän tarpeellisuudesta on kiistelt ...

Olio (ohjelmointi)

Olio on olio-ohjelmoinnissa ohjelmiston perusyksikkö, joka sisältää joukon loogisesti yhteenkuuluvaa tietoa ja toiminnallisuutta. Oliot voivat kommunikoida keskenään lähettämällä viestejä tai kutsumalla toisen olioiden metodeja. Viestin vastaanot ...

Olio-ohjelmointi

Olio-ohjelmointi on ohjelmoinnin ohjelmointiparadigma, jossa ohjelmointiongelmien ratkaisut jäsennetään olioiden yhteistoimintana. Oliot sisältävät niiden oman sisäisen tilan kapselointi sekä julkisen rajapinnan. Olio-ohjelmointi voi olla: protot ...

Oliomalli

Oliomalli on kohdealueen olio-ohjelmoinnin paradigmaan pohjautuva abstraktio, joka on olioanalyysin lopputulos Oliomallinnus syntyi olio-ohjelmoinnin pohjalta 1980- ja 1990-luvun vaihteessa. Olio-ohjelmoinnin yhteydessä olio on teknisesti määrite ...

Perintä (ohjelmointi)

Perintä on olio-ohjelmoinnissa tapa muodostaa uusia luokkatyyppejä laajentamalla jo aiemmin määriteltyjä luokkia. Uusi luokkatyyppi saa käyttöönsä kaikki yliluokkien ominaisuudet, joita ei ole yliluokasta käsin estetty perimästä. Perinnän tarkoit ...

Polymorfismi

Polymorfismi on olio-ohjelmoinnissa esiintyvä käsite, jonka mukaan aliluokat voivat määrittää oman yksilöllisen toimintansa ja silti jakaa saman toiminnallisuuden yläluokan kanssa.Virtuaalimetodi on jäsenfunktio, joka voidaan määritellä uudelleen ...

Virtuaalimetodi

Virtuaalimetodi tai virtuaalifunktio on olio-ohjelmointikielien ominaisuus, jolla perintää käyttävä olio voi korvata yliluokassa olevan metodin toteutuksen toisella. Virtuaalimetodeja tukevia kieliä ovat esimerkiksi C++ ja Object Pascal. Virtuaal ...

Cyril Beeson

Cyril Frederick Cherrington Beeson oli brittiläinen entomologi ja naturalisti, joka työskenteli Intiassa ja kirjoitti lukuisia tutkielmia hyönteisistä. Palattuaan Britanniaan Beeson ryhtyi työskentelemään horologian parissa. Beeson oli Arabian La ...

William Kirby

William Kirby oli englantilainen hyönteistieteilijä, jota pidetään suurena entomologian kehittäjänä. Varsinaiselta ammatiltaan hän oli pappi. Kirby valmistui Cambridgen yliopistosta vuonna 1781 ja tuli uskoon vuonna 1782.

Elliot Pinhey

Elliot Charles Gordon Pinhey oli brittiläinen entomologi, joka tutki erityisesti Afrikan perhosia ja sudenkorentoja. Pinhey aloitti uransa tiedeopettajana Britanniassa, mutta hän lähti maasta, kun hänen lääkärinsä oli kehottanut muuttamaan krooni ...

Louis Beethoven Prout

Louis Beethoven Prout oli brittiläinen hyönteistieteilijä ja musiikkitieteilijä. Prout oli aikansa suurimpia mittariperhosten Geometridae tutkijoita. Hän muun muassa kirjoitti näitä perhosia käsittelevät osuudet aikansa kahteen merkittävään teoks ...

Luettelo Donkey Kong -peleistä

Donkey Kong Country 3: Dixie Kongs Double Trouble Donkey Kong Land 2 Game Boy

Luettelo Mario-peleistä

Return of Mario Bros. - jatko-osa peliin Mario Bros. ; vain Japani. Super Mario Bros. 2 / Super Mario Bros. USA NES - Muokattu versio japanilaisesta pelistä Doki Panic.

Eläinten vallankumous

Eläinten vallankumous on vuonna 1945 ilmestynyt George Orwellin romaani, joka kuvaa satiirisesti Venäjän vallankumouksen perintöä eläinsadun muodossa. Se on Orwellin tunnetuimpia teoksia romaanin Vuonna 1984 ja muistelmateoksen Katalonia, Katalon ...

Eläköön tuonenkielo

Eläköön tuonenkielo on George Orwellin romaani vuodelta 1936. Kirjassa Orwell kritisoi voimakkaasti aikansa porvarillisuutta ja maallista elämäntyyliä. Kirjassa päähenkilö Gordon Comstock kyllästyy mainosnikkarin kaupallisuutta palvovaan työhön j ...

J. R. R. Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien, yleisimmin tunnettu nimellä J. R. R. Tolkien, oli englantilainen kirjailija ja filologi, joka työskenteli englannin kielen professorina Oxfordin yliopistossa. Hänen tunnetuimpia töitään ovat kuvitteelliseen Keski-Maahan ...

Syyttäjän todistaja

Syyttäjän todistaja on Agatha Christien kirjoittama novelli ja näytelmä. Novelli ilmestyi vuonna 1925 nimellä ”Traitor Hands” William J. Flynnin toimittamassa julkaisussa Flynns Weekly. Nimellä ”The Witness for the Prosecution” se ilmestyi vuonna ...

Begumin 500 miljoonaa

Begumin 500 miljoonaa on kirjailija Jules Vernen kirjoittama, vuonna 1879 julkaistu romaani. Kirjassa ranskalaiset ja saksalaiset rakentavat Oregoniin kaksi kilpailevaa mallikaupunkia.

Maasta Kuuhun

Maasta Kuuhun on Jules Vernen vuonna 1865 kirjoittama romaani. Se on ensimmäinen osa kuulentoa käsittelevästä kaksiosaisesta romaanista. Toinen osa on vuonna 1870 ilmestynyt Kuun ympäri.

Pariisi 1900-luvulla

Pariisi 1900-luvulla on Jules Vernen nuoruudenaikainen tieteisromaani. Teos on kirjoitettu vuonna 1863, mutta julkaistu vasta vuonna 1994 noin sata vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen. Kirjoittaja on sijoittanut tarinan vuoteen 1960. Teosta ei pe ...

Robur Valloittaja

Robur Valloittaja on tieteisromaani, jonka on kirjoittanut Jules Verne ja kuvittanut Léon Benett. Romaani on julkaistu vuonna 1886 Ranskassa. Ilmestyessään romaani oli kannanotto ”ilmaa raskaampien” lentokoneiden puolesta.

Luettelo Suomen hallintopitäjistä

Tämä artikkeli on luettelo Suomen hallintopitäjistä. Hallintopitäjät olivat Suomen verotusta käsittelevissä lähteissä käytettyjä aluekokonaisuuksia Ruotsin vallan aikana. Verohallintopitäjät katoavat lähteistä vuoden 1830 paikkeilla ja viimeisetk ...

Rannan hallintopitäjä

Rannan hallintopitäjä on keskiaikaisissa asiakirjoissa esiintyvä nimitys, jolla tarkoitetaan myöhempää Salon hallintopitäjää. Rannan perusti ilmeisesti kuningas Eerik Pommerilainen vuonna 1407 Suomeen tekemänsä matkan yhteydessä, jolloin hän teki ...

Kitilän suurmotti

Neuvostoliiton 168. jalkaväkidivisioona oli ollut rintamalla talvisodan alkupäivistä lähtien. Se oli hyökännyt Laatokkaa myötäilevää rantatietä pitkin, mutta pysäytetty noin 60 kilometrin etenemisen jälkeen Ruhtinaanmäelle ja Impi­lahden kirkonky ...

Lavajärven motti

Lavajärven motti oli talvisodan aikana joulukuun lopulla 1939 syntynyt motti. Se sijaitsi Lavajärven kylän ympäristössä ja sen muodostuminen alkoi Jalkaväkirykmentti 36:n I pataljoonan edettyä Ala-Lavajärven ja Saarijärven välisen kannaksen kautt ...

Lemetin tienhaaran motti

Lemetin tienhaaran motti kuului alkujaan Kitilän suurmottiin, joka syntyi IV Armeijakunnan suuren vastahyökkäyksen tuloksena.

Pieni-Kelivaaran motti

Motti syntyi IV Armeijakunnan aloitettua ns. suuren vastahyökkäyksensä 6. tammikuuta 1940 ja joukkojen edettyä aina Laatokan rantaan asti ja ns. toisen aallon hyökkäyksen lähdettyä käyntiin. I/JR 37 sekä Er.P 8 etenivät Ruhtinaanmäestä etelää koh ...

Rykmenttimotti

Rykmenttimotti kuului alkujaan Kitilän suurmottiin, joka syntyi talvisodassa Suomen IV Armeijakunnan suuren vastahyökkäyksen seurauksena 6.–17. tammikuuta 1940 välisenä aikana.

Säkkijärven Sanomat

Säkkijärven Sanomat oli Säkkijärvellä vuosina 1898–1905 ilmestynyt paikallislehti. Säkkijärven Sanomat oli Tyrvään Sanomien ja Hämeenkyrön Lehden jälkeen Suomen kolmas maaseudun paikallislehti. Kunnalliseksi valistajaksi ja ilmoitusvälineeksi tar ...

Burghley Horse Trials

Burghley Horse Trials on kolmipäiväinen kenttäratsastuskilpailu. Se on järjestetty vuodesta 1961 lähtien Burghley Housen mailla lähellä Stamfordia Lincolnshiren kreivikunnassa Englannissa. Vuonna 1961 Harewood Housessa jouduttiin perumaan kolmipä ...