ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231

Fumaraasi

Fumaraasi eli fumaraattihydrataasi on entsyymi, joka katalysoi fumaarihapon reversiibeliä hydratoitumista omenahapoksi. Entsyymi on osa sitruunahappokiertoa ja sitä esiintyy kaikissa eliöissä. Fumaraasin EC-numero on EC 4.2.1.2.

Glyserolidehydrataasi

Glyserolidehydrataasi on lyaaseihin kuuluva entsyymi. Glyserolidehydrogenaasia tavataan useissa bakteereissa ja viruksissa. Se osallistuu näissä eliöissä glyserolin aineenvaihduntaan. Glyserolidehydrataasin EC-numero on EC 4.2.1.30. Entsyymiä voi ...

Hiilihappoanhydraasi

Hiilihappoanhydraasi on entsyymi, joka tyypillisesti nopeuttaa kemiallista reaktiota, jossa hiilidioksidista ja vedestä tuotetaan hiilihapon kautta vety- ja bikarbonaatti-ioneja. Hiilihappoanhydraasit ovatkin tärkeitä elimistön happo-emästasapain ...

Isositraattilyaasi

Isositraattilyaasi on entsyymi, joka katalysoi isositruunahapon reversiibeliä hajottamista glyoksyylihapoksi ja meripihkahapoksi. Entsyymiä esiintyy bakteereissa, kasveissa ja sienissä ja se on osa glyoksylaattikiertoa. Isositraattilyaasin EC-num ...

Laktoyyliglutationilyaasi

Laktoyyliglutationilyaasi eli glyoksalaasi I on useissa eliöissä esiintyvä entsyymi, joka osallistuu myrkyllisten ketoaldehydien detoksifointiin. Entsyymi isomeroi ketoaldehydien ja glutationin muodostaman hemitioasetaalin S-2-hydroksyyliasyyligl ...

Lyaasit

Lyaasit ovat entsyymejä, jotka katkaisevat atomien välisiä kovalenttisia sidoksia ja katalysoivat uusien sidosten muodostumista. Tyypillisiä reaktioita ovat eliminaatioreaktiot muodostaen kaksoissidoksia tai rengasrakenteita tai additioreaktiot k ...

Nitriilihydrataasi

Nitriilihydrataasi on lyaaseihin kuuluva entsyymi. Se katalysoi nitriilien hydrolyysiä amideiksi. Nitriilihydrataasia esiintyy useissa bakteereissa, kasveissa ja sienissä. Sen EC-numero on EC 4.2.1.84. Nitriilihydrataasia voidaan käyttää orgaanis ...

Ornitiinidekarboksylaasi

Ornitiinidekarboksylaasi on entsyymi, joka katalysoi polyamiinien biosynteesien ensimmäistä vaihetta. Entsyymin substraatti on ornitiini ja tuotteina muodostuu putreskiinia ja hiilidioksidia. Ornitiinidekarboksylaasi on polyamiinisynteesin nopeud ...

Porfobilinogeenisyntaasi

Porfobilinogeenisyntaasi eli aminolevulinaattidehydrataasi on lyaaseihin kuuluva entsyymi. Entsyymin substraattina toimii aminolevuliinihappo ja tuotteena muodostuu porfobilinogeenia. Porfobilinogeenia esiintyy niin esi- kuin aitotumaisissakin so ...

Treoniinisyntaasi

Treoniinisyntaasi on lyaaseihin kuuluva entsyymi. Entsyymi katalysoi fosfohomoseriinin ja veden välistä reaktiota, ja tuotteena reaktiossa muodostuu treoniinia ja fosfaatti-ioneja. Entsyymiä esiintyy arkeissa, bakteereissa, kasveissa ja sienissä ...

Tryptofaanisyntaasi

Tryptofaanisyntaasi tai tryptofaanisyntetaasi on entsyymi, joka osallistuu aminohappo tryptofaaniin biosynteesiin. Se katalysoi sekä indoli-3-glyserolifosfaatin hajotusta indoliksi ja glyseraldehydi-3-fosfaatiksi että indolin ja seriinin välistä ...

Urokanaasi

Urokanaasi eli urokanaattihydrataasi on entsyymi, joka osallistuu histidiiniaminohapon aineenvaihduntaan. Se katalysoi imidatsolonipropionihapon muodostumista urokaanihaposta. Urokanaasia esiintyy useilla bakteereilla, nisäkkäiden maksassa sekä v ...

Uroporfyrinogeeni III-syntaasi

Uroporfyrinogeeni III-syntaasi on lyaaseihin kuuluva entsyymi, joka katalysoi hydroksimetyylibilaanin syklisoitumista uroporfyrinogeeni III:ksi. Entsyymi osallistuu porfyriinien metaboliaan ja on osa muun muassa hemiryhmän, B 12 -vitamiinin ja kl ...

Uroporfyrinogeenidekarboksylaasi

Uroporfyrinogeenidekarboksylaasi on lyaaseihin kuuluva entsyymi. Entsyymi katalysoi uroporfyrinogeeni III:n hajoamista koproporfyrinogeeni III:ksi ja hiilidioksidiksi. Uroporfyrinogeenidekarboksylaasia tavataan niin esi- kuin aitotumaisistakin el ...

3-fosfoglyseraattidehydrogenaasi

3-fosfoglyseraattidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi ensimmäistä vaihetta seriinin biosynteesissä. Reaktiossa 3-fosfoglyseriinihappo hapetetaan fosfohydroksipalorypälehapoksi. Samalla kofaktorina toimiva NAD + pelkistyy NADH:ksi. 3-fosfog ...

5α-reduktaasi

5α-reduktaasit eli 3-okso-5α-steroidi-4-dehydrogenaasit ovat oksikoreduktaaseihin kuuluvia entsyymeitä, jotka pelkistävät steroideja. 5α-reduktaasien EC-numero on 1.3.99.5 ja CAS-numero 9036-43-5. Ne osallistuvat sappinesteen synteesiin, mieshorm ...

ACC-oksidaasi

ACC-oksidaasi eli 1-aminosyklopropaani-1-karboksylaattioksidaasi on entsyymi, joka hapettaa 1-aminosyklopropaanikarboksyylihapon eteeniksi. Entsyymiä esiintyy kasveissa ja se osallistuu eteenin tuottajana muun muassa kasvien hedelmien kypsymiseen ...

Aldehydidehydrogenaasit

Aldehydidehydrogenaasit eli ALDH:t ovat ryhmä entsyymeitä, joita on kaikissa eukaryooteissa, prokaryooteissa ja arkeoneissa. ALDH:t hapettavat palautumattomasti eli irreversibeelisti jonkin aldehydin sen karboksyylihapoksi NAD + - tai NADP + -koe ...

Aldoosireduktaasi

Aldoosireduktaasi eli aldehydireduktaasi tai polyolidehydrogenaasi on oksidoreduktaaseihin kuuluva entsyymi. Entsyymi katalysoi useiden aldehydien pelkistymistä alkoholeiksi, ja pelkistimenä reaktiossa toimii NADPH-molekyyli. Aldoosireduktaasia e ...

Alkoholidehydrogenaasi

Alkoholidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi reaktiota, jossa alkoholi hapettuu vastaavaksi aldehydiksi. Alkoholidehydrogenaasi hajottaa pääasiassa etanolia asetaldehydiksi, mutta se toimii myös muiden primääristen alkoholien hapetusreaktio ...

Aromataasi

Aromataasi on entsyymi, jota esiintyy muidenkin sytokromi P450 -ryhmään kuuluvien entsyymien tavoin kaikissa domeeneissa. Aromataasi muun muassa aromatisoi androgeenejä estrogeeneiksi. Kasveissa entsyymi muuttaa eri kumariiniyhdisteitä toisiksi k ...

CYP3A4

CYP3A4 on sytokromi P450 -entsyymiryhmään kuuluva entsyymi. Se hyväksyy substraatikseen hyvin monia eri yhdisteitä ja on ihmisellä lääkeainemetaboliaan osallistuvista entsyymeistä tärkein. CYP3A4:ää esiintyy ihmisellä erityisesti maksassa ja ohut ...

Diamiinioksidaasi

Diamiinioksidaasi eli histaminaasi on entsyymi, joka katalysoi eräiden diamiinien kuten histamiinin, agmatiinin, putreskiinin ja spermiinin hapettamista aminoaldehydeiksi. Entsyymiä esiintyy niin arkeoneissa, bakteereissa kuin aitotumaisissa eliö ...

Dopamiini-beeta-hydroksylaasi

Dopamiini-beeta-hydroksylaasi eli dopamiini-β-hydroksylaasi tai DBH on adrenergisten hermosolujen entsyymi, joka hapettaa dopamiinia norepinefriiniksi eli noradrenaliiniksi happimolekyylien, kupari-ionien ja askorbaattien avulla. Ihmisillä DBH on ...

Fosfoglukonaattidehydrogenaasi

Fosfoglukonaattidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi pentoosifosfaattireitin kolmatta vaihetta. Entsyymi katalysoi 6-fosfoglukonaatin hapettumista ribuloosi-5-fosfaatiksi ja hiilidioksidiksi. Fosfoglukonaattidehydrogenaasin EC-numero on EC ...

Fumaraattireduktaasi

Fumaraattireduktaasi on entsyymi, joka katalysoi fumaarihapon pelkistämistä meripihkahapoksi. Entsyymiä esiintyy anaerobisissa olosuhteissa elävillä organismeilla kuten eräillä bakteereilla, suolistomadoilla ja syissä merissä esiintyvillä eliöill ...

Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi

Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi eli G6PD on entsyymi, joka katalysoi pentoosifosfaattireitin ensimmäistä vaihetta. Entsyymi hapettaa glukoosi-6-fosfaatin 6-fosfoglukono-δ-laktoniksi ja käyttää koentsyyminään NADP + -molekyyliä. Glukoosi-6-fosf ...

Glukoosioksidaasi

Glukoosioksidaasi on entsyymi, joka katalysoi glukoosin ja eräiden muiden monosakkaridien hapettumista aldonihapoiksi ja niiden laktoneiksi. Entsyymiä esiintyy eräissä kasveissa, sienissä ja bakteereissa. Glukoosioksidaasia käytetään lääketieteel ...

Glutamaattidehydrogenaasi

Glutamaattidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi olosuhteista ja eliöstä riippuen joko glutamiinihapon hapettavaa deaminaatiota alfaketoglutaarihapoksi ja ammoniumioniksi tai alfaketoglutaarihapon pelkistävää aminointia glutamiinihapoksi. En ...

Glutationiperoksidaasi

Glutationiperoksidaasi on entsyymi, joka pelkistää vetyperoksidin ja aineenvaihdunnassa steroideista ja lipideistä muodostuvat orgaaniset peroksidit eliöille vaarattomaan muotoon. Samalla glutationi hapettuu glutationidisulfidiksi. Glutationipero ...

Glutationireduktaasi

Glutationireduktaasi on entsyymi, jolla on tärkeä rooli eliöiden tuottamien peroksidien ja eliöiden vierasaineiden metaboliassa. Glutationireduktaasi pelkistää hapettuneessa muodossa olevan glutationin sisältämän disulfidisidoksen vapaiksi tiolir ...

Glyseroli-3-fosfaattidehydrogenaasi

Glyseroli-3-fosfaattidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi reversiibeliä hapetus-pelkistysreaktiota glyseroli-3-fosfaatin ja dihydroksiasetonifosfaatin välillä.

HMG-CoA-reduktaasi

HMG-CoA-reduktaasi eli HMG-KoA-reduktaasi eli 3-hydroksi-3-metyyliglutaryylikoentsyymi-A-reduktaasi on entsyymi, joka katalysoi mevalonihapon muodostumista 3-hydroksi-3-metyyliglutaryylikoentsyymi-A:sta ja pelkistimenä reaktiossa toimii NADPH-mol ...

Homoseriinidehydrogenaasi

Homoseriinidehydrogenaasi on oksidoreduktaaseihin kuuluva entsyymi. Yhdiste katalysoi reversiibeliä hapetus-pelkistysreaktiota, jossa aspartaattisemialdehydistä muodostuu homoseriiniä. Homoseriinidehydrogenaasia esiintyy muun muassa bakteereissa, ...

Isositraattidehydrogenaasi

Isositraattidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi isositruunahapon hapetusta ja dekarboksylaatiota, jolloin tuotteena muodostuu alfaketoglutaarihappoa. Isositraattidehydrogenaasi esiintyy eliöissä osana sitruunahappokiertoa. Isositraattidehy ...

Katalaasi

Katalaasi on oksidoreduktaaseihin kuuluva entsyymi, joka katalysoi vetyperoksidin hajottamista hapeksi ja vedeksi. Katalaasia esiintyy monissa eliöissä, muun muassa eläimissä, kasveissa, sienissä ja aerobisissa bakteereissa. Entsyymin tehtävä on ...

Ketoglutaraattidehydrogenaasikompleksi

Ketoglutaraattidehydrogenaasikompleksi on kolmen entsyymin ketoglutaraattidehydrogenaasin, dihydrolipoyylisukkinyylitransferaasin ja dihydrolipoyylidehydrogenaasin muodostama entsyymikompleksi. Ketoglutaraattidehydrogenaasikompleksi katalysoi sit ...

Kilpirauhasperoksidaasi

Kilpirauhasperoksidaasi eli tyroperoksidaasi tai jodidiperoksidaasi on oksidoreduktaaseihin kuuluva entsyymi. Entsyymi katalysoi jodidi-ionien hapettumista jodiksi ja muodostuneen jodin lisäystä tyrosiiniin ja edelleen kilpirauhashormonien tyroks ...

Kloridiperoksidaasi

Kloridiperoksidaasi on entsyymi, joka katalysoi orgaanisten yhdisteiden ja kloridi-, bromidi- tai jodidi-ionien reaktiota vetyperoksidin läsnä ollessa ja tuotteena muodostuu halogenoitu orgaaninen yhdiste. Kloridiperoksidaasia esiintyy eräissä si ...

Koproporfyrinogeenioksidaasi

Koproporfyrinogeenioksidaasi on oksidoreduktaaseihin kuuluva entsyymi. Entsyymi katalysoi koproporfyrinogeeni III:n hapettumista protoporfyrinogeeni IX:ksi. Koproporfyrinogeenioksidaasi osallistuu hemiryhmän ja muiden porfyriinien sekä klorofylli ...

Ksantiinioksidaasi

Ksantiinioksidaasi eli ksantiinioksidoreduktaasi on entsyymi, joka katalysoi hypoksantiinin hapettumista ksantiiniksi ja edelleen virtsahapoksi. Ksantiinioksidaasia esiintyy muun muassa nisäkkäiden maidossa ja useissa eri kudoksissa

Lakkaasi

Lakkaasi on oksidoreduktaaseihin kuuluva entsyymi, joka katalysoi fenolien hapettumista kinoneiksi ja fenolien hapettavia kytkentäreaktioita, mutta toisaalta myös polyfenolien pilkkoutumisia pienemmiksi molekyyleiksi. Entsyymiä tavataan useissa m ...

Laktaattidehydrogenaasi

Laktaattidehydrogenaasi on solulimassa sijaitseva entsyymi, jota esiintyy lukuisilla eliöillä, pääasiassa kasveilla ja eläimillä. Ihmisellä laktaattidehydrogenaasia on monissa kudoksissa, kuten maksassa, sydämessä, lihaksissa, munuaisissa, punaso ...

Laktoperoksidaasi

Laktoperoksidaasi on entsyymi, joka hapettaa useita inorgaanisia ja orgaanisia substraatteja vetyperoksidin avulla. Sitä esiintyy useiden nisäkkäiden maidossa, syljessä ja kyynelissä, joissa se toimii antibakteerisena aineena.

Malaattidehydrogenaasi

Malaattidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi sitruunahappokierron viimeistä vaihetta, joka on omenahapon reversiibeli hapetus oksaloetikkahapoksi. Malaattidehydrogenaasin EC-numero on EC 1.1.1.37 ja CAS-numero 9001-64-3.

Mitokondrioiden aldehydidehydrogenaasi

Mitokondrioiden aldehydidehydrogenaasi eli aldehydidehydrogenaasi 2 tai ALDH2 on mitokondrioissa oleva tetrameerinen entsyymi, joka löytyy ihmisistä ja muista selkärankaisista. Ihmisissä se muuntaa myrkyllistä asetaldehydiä vaarattomammaksi etikk ...

Monoamiinioksidaasi

Monoamiinioksidaasi on entsyymi, joka katalysoi monoamiinien oksidaatiota synaptisesti epäaktiiviseen muotoon, ja näin saa ne lopettamaan toiminnan. Näitä entsyymeitä löytyy mitokondrion ulkomembraaniin kiinnittyneenä useimmista kehon soluista ja ...

NADH-dehydrogenaasi

NADH-dehydrogenaasi eli kompleksi I tai NADH-ubikinonioksidoreduktaasi on entsyymi, joka osallistuu eliöissä soluhengityksen osana olevaan elektroninsiirtoketjuun. Entsyymi katalysoi reaktiota, jossa NADH-molekyyli hapetetaan NAD + -molekyylissä ...

Nitrogenaasi

Nitrogenaasi on entsyymikompleksi, joka katalysoi typpimolekyylien pelkistymistä ammoniakiksi. Nitrogenaasia esiintyy useissa bakteereissa ja arkeoneissa. Nitrogenaasin toiminta on keskeinen osa typensidontaa ja sitä kautta muun muassa kasvien ka ...

Oksidoreduktaasit

Oksidoreduktaasit ovat entsyymejä, jotka katalysoivat hapetus-pelkistysreaktioita. Oksidoreduktaasit siirtävät elektronin luovuttajalta eli pelkistimeltä elektronin vastaanottajalle eli hapettimelle. Pelkistin tai hapetin voi olla epäorgaaninen i ...