ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199

Jeglina

Jeglina tai Jeglinka on Luoteis-Venäjällä Pihkovan alueella Outovan- ja Strugi-Krasnyjen piirissä virtaava joki, joka on Želtšan toiseksi suurin sivujoki.

Kopytovka (joki)

Alla käytetyistä lähteistä ei selviä, mistä joki saa alkuunsa. Ilmoitettu pituus on vain 10 kilometriä, joten se alkaa todennäköisesti joko Vodovojeesta ven. Водовое tai Ostrovitosta. Järvet sijaitsevat yli 600 metrin päässä toisistaan, joten täs ...

Kudeb

Kudeb on Latvian Alūksnen kunnasta alkava ja pääasiassa Luoteis-Venäjällä Pihkovan alueella virtaava joki, joka on Velikajan sivujoki.

Kudka (joki)

Joen lähdejärvi on Kudo, joka sijaitsee yli 17 kilometriä Opotškasta kaakkoon päin Opotškan piirissä. Joki alkaa järven eteläpäässä olevasta suorannasta ja se alkaa ensin virtaamaan kohti etelää, jolloin siihen yhtyy idästä tuleva oja ja samalla ...

Kureja

Kureja on Luoteis-Venäjän Pihkovan alueella Strugi-Krasnyjen- ja Pljussan piireissä virtaava sivujoki, joka yhtyy Pljussajokeen sen vasemmalta puolelta.

Ljuta (Pljussa)

Ljuta on Luoteis-Venäjän Pihkovan alueen Strugi-Krasnyjen- ja Pljussan piireissä virtaava pieni sivujoki, joka yhtyy Pljussajokeen sen vasemmalta puolelta.

Lotškina (joki Pihkovan alueella)

Lotškina tai myös Ludvitsa ja Ludva on Luoteis-Venäjällä Pihkovan alueella virtaavan Tšorjanan sivujoki, jonka pääuoma laskee Peipsijärveen.

Nevedrjanka

Joka alkaa Nevedrojärvestä Pustoškan piirissä. Joen luusua sijaitsee järven koillispäässä ja se lähtee virtaamaan ensin koilliseen päin, jossa se virtaa matalan ja ruohottuneen Palejevon läpi. Timonovon kylässä se kääntyy luoteeseen ja kuuden kil ...

Nižnjaja Belka (joki Pihkovan alueella)

Nižnjaja Belka, tai vain Belka, on Luoteis-Venäjällä Pihkovan alueella Outovan- ja Strugi-Krasnyjen piirissä virtaava joki, joka on Želtšan suurin sivujoki. Järven nimi Belka ven. Белка tarkoittaa myös oravaa, joten se voidaan suomentaa Oravajoki ...

Obdjoh

Obdjoh on Luoteis-Venäjällä Pihkovan alueella 19 kilometriä pitkä joki, joka laskee Pihkovanjärven etelärantaan.

Patškovka

Patškovkan lähteen muodostavat Velikajan ja Piusa jõen vedenjakajalle kaivettujen turvetuotantoalueen johto-ojat, joka saavat nykyään vetensä laajan suoalueen Boloto Zavidenskij Mohin ven. болото Завиденский Мох luoteispuolelta. Oja ohittaa kylän ...

Pihkovanjoki

Joen alkulahde sijaitsee Lugan ylängöllä Strugi-Krasnyjen piirin puolella Pskovjanskojen järvi, Псковянское pohjoispuolella Radogovskogon järven Радоговского озера alueella. Aluksi joki virtaa etelään ja sitten kaakkoon päin. Lopuksi joki ottaa l ...

Šest (joki)

Šestin alkulähde on Kamenetsin järvi, joka sijaitsee Bežanitsyn ylänkön luoteispuolella Opotškan piirissä. Ylängöllä on paljon muitakin järviä alueella, joka kohoaa yli sata metriä Velikajan alangon yläpuolelle. Aluksi järven laskuoja yhtyy muide ...

Sorot

Joki saa alkuunsa Mihalkinskojen järvestä, joka sijaitsee Bežanitsyn ylängön pohjoispuolella. Joki virtaa laveassa jokilaaksossa, jossa korkeuserot ovat vähäiset. Lähdejärveltä Velikajaan on 4.4 metrin pudotus ja tämän vuoksi pääuoma virtaa soide ...

Tolba (joki)

Keskiaikaisissa kirjoituksissa kutsutaan jokea nimillä Tolba tai Tolva. Mikäli kirjoittaja on tiedon kuullut oikein, viittaa se joidenkin mukaan nimen suomalais-ugrilaiseen alkuperään, joilla hydronyymit päättyivät usein va-päätteeseen. Seudulla ...

Tšerjoha (joki)

Joen alkulähde sijaitsee suolammessa Tšerešno, jota ympäröi suuri avosuon alue. Paikka sijaitsee kuusi kilometriä Velikajan pääuomasta pohjoiseen ja Ostrovin kaupungista 20 kilometriä kaakkoon, pienen Vorontsovon asuinalueen lähellä. Ensimmäiset ...

Tšerma (joki)

Tšerma on Luoteis-Venäjällä Pihkovan alueen Outovan piirissä virtaava joki, joka laskee Peipsijärven itärantaan. Venäjän kielessä tšerma tarkoittaa korkeaa epätasaista paikkaa.

Tsipiljanka

Joki alkaa Tsipiljan luoteisrannasta, josta se virtaa aluksi kolme kilometriä länteen Tšistjakin suoalueen ven. болото Чистяки läpi. Suolla siihen yhtyy etelästä tuleva oja Krjakva ven. Кряква, suon jälkeen se kääntyy pohjoiseen Ameltšinon ven. А ...

Tšorjana (joki Pihkovanjärveen)

Tšorjanan pääuoma alkaa Dolgojen järvestä Lugan ylängön järvialueella aivan Strugi-Krasnyjen piirin länsirajan tuntumassa. Järvi sijaitsee 3.5 kilometriä Knjažitsyn ven. Княжицы kylästä luoteeseen ja sen vedenpinnan korkeus on hieman alle 150 met ...

Tšornaja (Pljussa)

Tšornaja alkaa Strugi-Krasnyjen piirissä sijaitsevasta Štširskojeen järvestä. Se virtaa aluksi pohjoiseen Medvedkan Медведка nimisenä ja laskee sitten Tšornojeen järveen. Järven jälkeen joki jatkaa eteenpäin, nyt Tšornajan nimellä, jatkaen ensin ...

Volosnja (joki Pihkovan alueella)

Volosnja alkaa pienenä metsäpurona noin viisi kilometriä Gorodnjan ven. Городня kylästä pohjoiseen. Seutu on Lugan ylängön länsirinteitä, jotka laskeutuvat Peipsin alangolle. Purolla on sen alkutaival jyrkähköä vesireittiä kohti luodetta. Yläjuok ...

Želtša

Želtša on 107 kilometriä pitkä ja se laskee Peipsijärven itärantaan aivan järvenosan kaakkoisosaan Remdan niemimaan pohjoisrantaan. Joen lähteet sijaitsevat Lugan ylängöllä Strugi-Krasnyjen puolella Tvorožkovon ven. Творожково kylässä ja sen järv ...

Aldan (joki)

Aldan on Lenan toiseksi pisin sivujoki Sahan tasavallassa Venäjällä. Joki on 2 273 kilometriä pitkä, josta 1 753 kilometriä soveltuu laivaliikenteelle. Tämän sivujoen valuma-alue on 729 000 neliökilometrin laajuinen. Aldan saa alkunsa Stanovoivuo ...

Amga

Amga on 1 462 kilometriä pitkä joki Sahan tasavallan kaakkoisosassa Aldanin, Amgan, Tšuraptšan, Tattan ja Tompon ulusien alueilla. Amga saa alkunsa Aldanin ylängöltä Sahan etelärajan tuntumasta, josta se virtaa kohti koillista ja laskee Aldaniin. ...

Jana (joki)

Jana on 872 kilometriä pitkä joki Sahan tasavallassa, Itä-Siperiassa. Joen valuma-alue on 238 000 neliökilometriä. Joki saa alkunsa Verhojanskvuoristosta ja laskee lopulta laajan suistoalueen kautta Pohjoiseen jäämereen. Virtaama vaihtelee 1 030 ...

Njuja

Njuja on Lenan sivujoki Sahan tasavallassa Venäjällä. Joen pituus on 798 kilometriä. Se jäätyy lokakuun loppupuolella ja pysyy jäässä toukokuulle asti. Merkittävimmät Njujaan laskevat joet ovat Tumputšan, Hamaku, Ulahan-Murbai, Otštšugui-Murbai j ...

Omolon

Omolon on Kolyman sivujoki Tšukotkan autonomisessa piirikunnassa ja Sahan tasavallassa Venäjällä. Sen pituus on 1114 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 113 000 neliökilometriä. Joki saa alkunsa Kolyman ylängöltä ja virtaa kohti pohjoista. Se jää ...

Pegtymel

Pegtymel on joki Tšukotkan autonomisessa piirikunnassa ja Sahan tasavallassa Venäjällä. Se on 345 kilometriä pitkä ja joen valuma-alue on 17 600 km² suuri. Se virtaa harvaan asutun seudun läpi ja laskee Itä-Siperian mereen Wrangelinsaaren lounais ...

Selennjah

Selennjah on Indigirkan sivujoki Sahan tasavallan pohjoisosassa Venäjällä. Selennjah saa alkunsa Ust-Janskin ulusin eteläosasta, josta se virtaa etelään Moman piirin alueelle. Siellä se kääntyy kohti koillista ja virtaa Abyin ulusin alueelle, jos ...

Suola (joki)

Suola on joki Venäjällä Sahan tasavallassa Lenan vesistöalueella. Se virtaa Meŋe-Xaŋalasin ja Amman uluusien alueilla tasavallan keskiosassa Lenan itäpuolella. Joen varrella on Töxtürin, Tomtorin, Djaŋxaadyn ja Satağajin kylät. Suola laskee Lenaa ...

Tjung

Tjung on joki Sahan tasavallan länsiosassa Siperiassa Venäjällä. Tjung on 1 902 kilometriä pitkä ja se laskee Viljuihin, joka puolestaan on Lenan sivujoki. Tjung jäätyy lokakuussa ja pysyy jäässä toukokuun loppupuolelle, jopa kesäkuun alkuun asti ...

Tokko (joki)

Tokko on Tšaran oikea sivujoki Sahan tasavallassa itäisessä Siperiassa. Tokon pituus on 446 kilometriä ja valuma-alue 23 100 km 2. Virtaama on keskimäärin 220 m 3 sekunnissa.

Ujandina

Ujandina on joki Sahan tasavallassa Venäjällä. Se sijaitsee tasavallan koillisosassa Ust-Janskin ja Abyin piirien alueilla. Ujandina on 586 kilometriä pitkä ja se laskee Indigirkaan Abyin piirissä Belaja Goran taajaman eteläpuolella.

Lozva

Lozva on Obin vesistöön kuuluvan Tavdan alkujoki Sverdlovskin alueen pohjoisosassa Venäjällä. Sen pituus on 637 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 17 800 neliökilometriä. Lozva saa alkunsa Uralin pohjoisosasta Pojasovyi Kamen -harjanteen itärint ...

Nitsa

Nitsa on Obin vesistöön kuuluvan Turan sivujoki Sverdlovskin alueella Venäjällä. Sen muodostavat Neiva ja Rež -joet. Nitsan pituus on 262 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 22 300 neliökilometriä. Joki virtaa Länsi-Siperian alangolla kohti kaakk ...

Pelym

Pelym on Obin vesistöön kuuluvan Tavdan sivujoki Sverdlovskin alueen pohjoisosassa Venäjällä. Sen pituus on 707 kilometriä, valuma-alueen laajuus 15 200 neliökilometriä ja keskimääräinen virtaus noin 100 kuutiometriä sekunnissa. Pelym saa alkunsa ...

Sosva

Sosva on Obin vesistöön kuuluvan Tavdan toinen alkujoki Sverdlovskin alueella Venäjällä. Sen pituus on 635 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 24 700 neliökilometriä. Joen virtaus vaihtelee voimakkaasti. Keskimääräinen virtaus 140 kilometrin pääs ...

Tavda

Tavda on Venäjällä Objoen vesistöön kuuluva joki. Se on Toboljoen vasemmanpuoleinen sivujoki, jonka valuma-alue sijaitsee Sverdlovskin ja Tjumenin alueilla pohjoisen Uralvuoriston itäpuolella taigalla.

Tura (joki)

Tura on Venäjällä Sverdlovskin ja Tjumenin alueilla Objoen vesistöön kuuluva Toboljoen vasemmanpuoleinen sivujoki, jonka valuma-alue sijaitsee keskisen Uralvuoriston itäpuolella taigan alueella.

Kalakan

Kalakan on Lenan vesistöön kuuluvan Vitimin sivujoki Taka-Baikalian aluepiirin pohjoisosassa Venäjällä. Sen pituus on 314 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 10 600 neliökilometriä. Keskimääräinen virtaama joen suussa on 74.2 kuutiometriä sekunni ...

Kalar

Kalar on Lenan vesistöön kuuluvan Vitimin sivujoki Taka-Baikalian aluepiirin pohjoisosassa Venäjällä. Sen pituus on 511 kilometriä ja valuma-alueen laajuus on 17 400 neliökilometriä. Joki saa alkunsa Udokan-harjanteelta, läpäisee Kalar-harjanteen ...

Karenga

Karenga on Lenan vesistöön kuuluvan Vitimin sivujoki Taka-Baikalian aluepiirin pohjoisosassa Venäjällä. Sen pituus on 366 neliökilometriä ja valuma-alueen laajuus 10 100 neliökilometriä. Karengan virtaus vaihtelee voimakkaasti. Keskimääräinen vir ...

Tungir

Tungir on Lenan vesistöön kuuluvan Oljokman sivujoki Taka-Baikalian aluepiirin pohjoisosassa Venäjällä. Sen pituus on 500 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 14 700 neliökilometriä. Keskimääräinen virtaama on noin 90 kuutiometriä sekunnissa. Joki ...

Tšitškajul

Tšitškajul on Obin vesistöön kuuluvan Tšulymin sivujoki Tomskin alueella Venäjällä. Se virtaa Tšulymin tasangolla kohti länttä. Joen pituus on 450 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 6 150 neliökilometriä. Tšitškajul on liikennöintikelpoinen 192 ...

Ulujul

Ulujul on Obin vesistöön kuuluvan Tšulymin sivujoki Tomskin alueella Venäjällä. Se virtaa kohti länttä Länsi-Siperian alangon kaakkoisosassa. Joen pituus on 411 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 8 450 neliökilometriä.

Anadyr (joki)

Anadyr on 1 150 kilometrin pituinen joki Koillis-Siperiassa Tšukotkan autonomisessa piirikunnassa Venäjällä. Joki laskee Beringinmeren Anadyrinlahteen. Sen suulla on Anadyrin satamakaupunki. Kolme neljäsosaa vuodesta joki on jäässä, jolloin sitä ...

Andoma

Andoma on joki Vologdan alueen Vytegran piirissä Venäjällä. Sen pituus on 156 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 2 570 neliökilometriä. Joki saa alkunsa Andoman ylängöltä Grontozerosta, virtaa mutkitellen keskellä metsiä ja soita ja laskee Äänis ...

Kitšmenga

Kitšmenga on Vienanjoen vesistöön kuuluvan Jugin sivujoki Vologdan alueella Venäjällä. Sen pituus on 208 kilometriä, valuma-alueen laajuus 2 330 neliökilometriä ja keskimääräinen virtaus 20 kilometrin päässä joen suusta 18.8 kuutiometriä sekunnis ...

Kubena

Kubena on Vienanjoen vesistöön kuuluva joki Arkangelin ja Vologdan alueella. Sen pituus on 368 kilometriä ja valuma-alueen laajuus 11 000 neliökilometriä. Joki saa alkunsa Konošan ylängöltä ja laskee Kubenskojejärveen laajan suistoalueen kautta. ...

Suhona

Suhona on Vienanjokeen laskeva joki Vologdan alueella Venäjällä. Joen pituus on 558 kilometriä ja sen sadealue 50 300 neliökilometriä. Se saa alkunsa Vologdan pohjoispuolella sijaitsevasta Kubenskojejärvestä. Joki on liikennöintikelpoinen. Kanava ...