ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 141

Nuutajärvi (järvi)

Nuutajärvi on järvi Urjalan kunnan eteläosassa, Pirkanmaan maakunnassa. Järven pinta-ala on 1.91 km 2, keskisyvyys 1.8 metriä ja suurin syvyys 2.3 metriä. Järven rantaviivan pituus on yhteensä noin 11 km. Nuutajärvi laskee Nuutajokeen ja sitä kau ...

Paskolammi (Urjala, Mikkolankangas)

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaetaan neljännessä jakovaiheessa vielä Jokikulman alueeseen, johon lampi kuuluu. Lampi sijaitsee Huhdin taajaman itäpuolella. Se on synty ...

Pellavalammi (Urjala)

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaettiin neljännessä jakovaiheessa vielä Tarpianjoen yläosan valuma-alueeseen, johon lampi kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 135.9 met ...

Pieriönlammi

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaetaan vielä neljännessä jakovaiheessa Tarpianjoen valuma-alueeseen, johon lampi kuuluu. Suolammen vedenpinnan korkeus on 111.4 metriä me ...

Pirttilammi (Urjala)

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueeseen. Valuma-alueesta erotetaan vielä Lumijoen valuma-alue, johon lampi kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 118.4 metriä meren pinnan yläpuolella ja se o ...

Pitkälammi (Urjala)

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaetaan neljännessä jakovaiheessa vielä Jokikulman alueeseen, johon lampi kuuluu. Lampi sijaitsee Huhdin taajaman itäpuolella. Se on synty ...

Pohjastenjärvi

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaettiin neljännessä jakovaiheessa Kortejärven–Rutajärven alueeseen, johon järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 117.5 metriä meren ...

Pourunlammi

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue on jaettu vielä Kolkanjoen–Kokonjoen valuma-alueeseen, johon lampi kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 103.5 metriä meren pinnan yläpuol ...

Pykälönlammi

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaettiin neljännessä jakovaiheessa Kortejärven–Rutajärven alueeseen, johon järvi kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 101.6 metriä meren ...

Pynnänjärvi

Pynnänjärvi on Pirkanmaalla Urjalan Halkivahassa ja Vesilahden Krääkkiössä sijaitseva järvi. Suurin osa järvestä kuuluu Urjalaan, koillisosa on Vesilahden puolella.

Rutajärvi (Urjala)

Rutajärvi on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva järvi eteläisellä Pirkanmaalla Urjalassa. Järven vanha nimi on Airanne. Nykyinen nimi on vakiintunut käyttöön 1600-luvulla.

Sammakkolammi (Nuutajärvi)

Sammakkolammi on Pirkanmaalla Urjalassa sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Loimijoen valuma-alueella Punkalaitumenjoen valuma-alueeseen.

Sammakkolammi (Urjala, Hakolahti)

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue on jaettu vielä Kolkanjoen–Kokonjoen valuma-alueeseen, johon lampi kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 133.7 metriä meren pinnan yläpuol ...

Soilujärvi

Soilujärvi on Pirkanmaalla Akaan Kylmäkosken Savikoskella, Vesilahden Arajärvenkulmalla ja Urjalan Kehrolla sijaitseva järvi. Järvi sijaitsee pääasiassa Akaan ja Urjalan asukkaiden vaikutuspiirissä.

Sokealammi

Sokealammi on Pirkanmaalla Urjalassa Raitoon kylän lähellä sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Loimijoen valuma-alueella Kojonjoen valuma-alueeseen.

Särki-Tiiri

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue on jaettu vielä Kolkanjoen–Kokonjoen valuma-alueeseen, johon lampi kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 125.1 metriä meren pinnan yläpuol ...

Uurtaanjärvi

Uurtaanjärvi on Pirkanmaalla Urjalan ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan välisellä rajalla sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueeseen. Uurtaanjärvi on osa Tarpianjoen yläosan valuma ...

Valajärvi (järvi Urjalassa)

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaettiin neljännessä jakovaiheessa Nuutajoen valuma-alueeseen, johon järvi kuuluu. Järven pinta-ala on 106 hehtaaria ja siinä on kahdeksan ...

Virttamonlammi

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaettiin neljännessä jakovaiheessa Kortejärven–Rutajärven alueeseen, johon järvi kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 114.1 metriä meren ...

Vähä Mustajärvi (Urjala)

Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Tarpianjoen valuma-alueella. Valuma-alue jaettiin neljännessä jakovaiheessa Nuutajoen valuma-alueeseen, johon järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 111.3 metriä meren pinnan ...

Ahmasjärvi (Utajärvi)

Ahmasjärvi on rehevä järvi Ahmaksen kylässä Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla, lähellä Rokuan kansallispuistoa. Järven pinta-ala on noin 424 hehtaaria, ja se laskee Oulujokeen. Järvi on matala, osin hiekkapohjainen ja osin muta- sekä liejupohjaine ...

Ahvenlampi (Juorkuna)

Ahvenlampi Utajärven Juorkunassa on pieni järvi Isosta Olvasjärvestä viisi kilometriä länteen Olvakselta Pudasjärven Hetekylän Kuikkaperälle menevän Viinivaaran metsäautotien pohjoispuolella, tien välittömässä läheisyydessä. Kirkasvetinen järvi s ...

Ahvenlampi (Sanginkylä)

Ahvenlampi on lampi Utajärven kunnan Sanginkylän sivukylässä Puutturilla. Lampi sijaitsee Sanginkylän länsipuolella, kilometrin päässä lounaaseen Puutturinjärvestä, josta sinne menee polku Lehdon talon läheltä. Lammessa ei ole laskuojaa ja se saa ...

Hanhilampi (Sanginkylä)

Hanhilampi on pieni lampi Utajärven kunnan Sanginkylässä. Se sijaitsee Sanginjärven länsipuolella ja hieman suuremmasta Ahvenlammesta noin 700 metriä kaakkoon.

Iso Karvasjärvi

Järvi sijaitsee entisen Ylikiimingin kunnan, nykyisen Oulun kaupungin, rajan vieressä, Puutturinjärvestä vajaa kolme kilometriä lounaaseen. Vain kolmisensataa metriä järven pohjoispäästä on Pikku Karvasjärvi. Järveä ympäröivät kankaat, idässä Yli ...

Kaakkurilampi (Utajärvi)

Kaakkurilampi on pieni lampi Utajärven kunnan Sanginkylässä. Lampi sijaitsee aivan Sanginkylän alueen etelälaidalla, seututie 837:n varrella olevan Maaselän talon kohdalta Isolle Karvasjärvelle menevältä metsäautotieltä Hanhilammelle erkanevan ti ...

Kirkaslampi (Utajärvi)

Kirkaslampi on pieni järvi tai lampi Utajärven kunnan Marttisjärven kylässä. Se sijaitsee Olvassuon luonnonpuiston etelälaidalla ja sinne johtaa metsäautotietä myöten yhteys Olvasjärventieltä Juorkunasta. Järven pohjoisrannalla on Olvassuon luont ...

Korpijärvi (Utajärvi)

Korpijärvi on Oulujoen vesistöön kuuluva pienehkö järvi Utajärven kaakkoiskulmassa, Vaalan kunnanraja kulkee aivan järven kaakkoisrannan kohdalla. Järven eteläpuolelle on yhteys metsäautotietä Saarijärven sivuitse. Järvi laskee Saarijärven pohjoi ...

Kortejärvi (Utajärvi)

Kortejärvi on Oulujoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Utajärven Naamankylän Järvikylän alueella, josta saa osaltaan alkunsa Naamanjoki. Järven länsi-luoteispuolella on laaja Kivisuon-Säippäsuon soidensuojelualue. Pohjois- ja etelärannalla on muut ...

Matkalampi (Utajärvi)

Matkalampi on pieni järvi, tai paremminkin lampi Utajärven kunnassa. Järvi sijaitsee Sanginkylän eteläisimmällä laidalla, seututiestä 837 polkua myöten 300 metriä luoteeseen heti Matkalan talon jälkeen. Sillä ei ole laskuojaa ja se saanee vetensä ...

Pahkalampi (Utajärvi)

Pahkalampi on Oulujoen vesistöön kuuluva pieni järvi Utajärven kunnan koillisnurkassa. Järvi sijaitsee Utajärven kunnan koilliskulmauksessa, lähellä Puolangan kunnanrajaa. Enimmäkseen kangasmaiden ympäröimä järvi laskee lännen puolen suo-ojia myö ...

Pikku Karvasjärvi

Pikku Karvasjärvi tai Pieni Karvasjärvi on järvi tai paremminkin lampi Utajärven kunnan Sanginkylän itälaidalla. Järvi sijaitsee entisen Ylikiimingin kunnan, nykyisin Oulun kaupungin, rajan läheisyydessä Isosta Karvasjärvestä vain kolmisensataa m ...

Pontema

Järvi sijaitsee Yli-Utokselta linnuntietä koilliseen noin viiden kilometrin päässä Utosjoen pohjoispuolella. Sinne menee metsäautotie sekä Yli-Utoksen että Särkijärven suunnalta. Järven laskujoki Pontemanoja laskee Utosjokea myöten Oulujokeen. Pi ...

Puutturi

Puutturi eli Puutturinjärvi on pieni järvi Utajärven kunnassa. Järvi sijaitsee Sanginkylässä kunnan luoteisosassa, lähellä Sanginjärveä ja siitä alkunsa saavaa Sanginjokea, joka laskee Oulujokeen Oulun Sanginsuun kaupunginosassa. Järven laskujoki ...

Sanginjärvi

Järvi sijaitsee Sanginkylässä kunnan luoteisosassa, noin 20 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen lähellä Oulun kunnanrajaa. Sanginjärven laskujoki on Sanginjoki, joka laskee Kortelammen kautta Oulujokeen Oulun Sanginsuun kaupunginosassa. Järvee ...

Siiralampi (Utajärvi)

Siiralampi on pieni asumaton erämainen lampi Utajärven kunnan pohjoisosassa Juorkunassa Pohjois-Pohjanmaalla. Se sijaitsee Niittysuon soidensuojelualueesta kaakkoon: Juorkunan ja Ylikiimingin välisestä Hillatie-nimisestä metsäautotiestä kolmisens ...

Sotkajärvi (Utajärvi)

Sotkajärvi on Oulujoessa oleva järvi Utajärven kunnan Sotkan kylässä. Järvi on Oulujoen laajentuma, kuntakeskuksesta vajaat kymmenen kilometriä luoteeseen eli jokea alavirtaan. Kun Utasen voimalaitos rakennettiin Utajärveltä muutama kilometri ylä ...

Tuomilampi (Juorkuna)

Tuomilampi on järvi Utajärven Juorkunassa, Olvakselta Pudasjärven Hetekylän Kuikkaperälle menevän Viinivaaran metsäautotien eteläpuolella Viinivaaran kohdalla. Järvelle tulee tieltä kuutisensataa metriä pitkä polku Järvessä ei ole tulo- eikä lask ...

Utajärvi (järvi)

Järvi oli aiemmin Utakosken alapuolinen Oulujoen laajentuma, Utajärven taajamasta hieman kaakkoon. Utasen voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä 1956 järven keskelle rakennettiin parikilometriset voimalaitoksen alakanavan penkereet, joista eteläi ...

Vaaranlampi (Utajärvi)

Vaaranlampi on pieni järvi Utajärven kunnassa. Järvi sijaitsee Sanginkylän itäkoillislaidalla, seututien 837 ja seututien 836 risteyksestä 2.5 kilometriä kaakkoon Toppisensuon takana. Järven laskuoja on nimeltään Vaaraoja. Se laskee Itäojan kautt ...

Valkiaisjärvi (Utajärvi)

Valkiaisjärvi eli Valkeisjärvi tai Valkeinen on pieni kirkasvetinen järvi Utajärven kunnan Sanginkylässä. Järvi sijaitsee seututien 837 varrella, Puutturintien risteyksestä noin kilometri Puolangalle päin tien vasemmalla puolella. Järvellä ei ole ...

Ahvenlampi (Uurainen)

Lammen pinta-ala on 3.3 hehtaaria, se on 250 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Lampi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Lammen tilavuudeksi on saatu 190 600 kuutiometriä eli 0.0002 kuutiokilometr ...

Alimmainen (Uurainen)

Järven pinta-ala on 21 hehtaaria, se on 1.2 kilometriä pitkä ja 300 metriä leveä. Järvellä on kartan mukaan kaksi saarta. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen rantaviivan pituus on 3.3 kilometriä.

Haapalampi (Uurainen)

Lammen pinta-ala on 1.0 hehtaaria, se on 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 400 metriä.

Hangaslampi (Uurainen)

Lammen pinta-ala on 2.6 hehtaaria, se on 350 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Lampi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Lammen tilavuudeksi on saatu 102 300 kuutiometriä eli 0.0001 kuutiokilometr ...

Hattulampi (Uurainen)

Lammen pinta-ala on 1.2 hehtaaria, se on 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 400 metriä.

Haukilampi (Uurainen, Pirttiperä)

Lammen pinta-ala on 2.8 hehtaaria, se on 350 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Lammella on kartan mukaan yksi saari. Lampi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Lammen tilavuudeksi on saatu 77 100 kuutiometriä eli 0.0001 kuutiokilometri ...

Heinälampi (Uurainen, Kangashäkki)

Lammen pinta-ala on 9.8 hehtaaria, se on 1.1 kilometriä pitkä ja 250 metriä leveä. Lammella on kartan mukaan yksi saari. Lampi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Lammen tilavuudeksi on saatu 195 400 kuutiometriä eli 0.0002 kuutiokilo ...

Häkinjärvi

Järven pinta-ala on 44 hehtaaria, se on 1.7 kilometriä pitkä ja 550 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeksi on saatu 1.6 miljoonaa kuutiometriä eli 0.0016 kuuti ...

Iso Kilpilampi (Uurainen)

Lammen pinta-ala on 1.2 hehtaaria, se on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 400 metriä.